Vier stroken standaard voor Randstad
| 14:22 | Truckstar Redactie

Vier stroken standaard voor Randstad

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft aangekondigd dat twee keer vier rijstroken de standaard wordt voor snelwegen in de Randstad.

Op de hoofdverbindingen buiten de Randstad wordt twee keer drie rijstroken de standaard. De minister heeft dit aangekondigd in haar ontwerp-Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte die op 14 juni naar de Tweede Kamer gestuurd is.

“Ik wil ruimte maken voor Nederland”, zo zegt Schultz van Haegen, die daarmee bijzonder goed nieuws brengt voor het transport en de Nederlandse economie. Want: “Het infrastructuurnetwerk moet robuuster en meer samenhangend worden.”

Nationaal belang
De minister wil zich gaan concentreren op projecten die van nationaal belang zijn. Voor de infrastructuur betekent dit de uitbouw van een aantal belangrijke wegen zoals de A7, A8 en A10 ten noorden van Amsterdam, het uitbouwen van de A1 ten oosten van Amsterdam, de nieuw aan te leggen Westelijke Oeverbinding in het Rotterdamse havengebied, de Rijnlandroute bij Leiden, de A12 bij Utrecht, de A27 en de A58 in Brabant. Op een aantal van deze wegen moeten gescheiden rijbanen komen voor doorgaand en regionaal verkeer.  

Meer samenhang
In deze kabinetsperiode wordt overigens al voor achthonderd kilometer aan extra rijstroken aangelegd. Verder wordt het infrastructuurbeleid integraal aangepakt. Dit betekent dat er meer samenhang komt tussen waar mensen wonen, werken, en hoe het vervoer het beste kan lopen. Ook het spoor, het openbaar vervoer en de binnenvaart ontvangen extra investeringen.

Naast de ontwikkeling van een aantal projecten die van nationaal belang zijn, zoals de belangrijkste wegen, de groei van Schiphol, de Zuidas, Rotterdam-Zuid, Brainport Eindhoven en de schaalsprong Almere, laat de minister in de toekomst veel meer beslissingsvrijheid over aan provincies en gemeentes. Daarnaast is de tracéwet gewijzigd en vereenvoudigd. Dit betekent dat wegen sneller verbreed kunnen worden.

EVO en TLN voorzichtig positief
Brancheorganisaties EVO en TLN reageren ‘voorzichtig positief’ op de plannen. Zij vinden echter dat er nog te weinig aandacht is voor de rol van het goederenvervoer in Nederland in de nieuwe plannen. Er wordt niets gezegd over veilige parkings voor trucks en de organisaties zijn bang dat het vlottrekken van het overleg met gemeentes over de binnenstadbevoorrading stokt, als het Rijk dit onderwerp weer aan de gemeentes overlaat.

Verder geloven de organisaties dat een kilometerheffing onontbeerlijk is om in de toekomst in nieuwe infrastrutuur te kunnen investeren. Ze zeggen ook dat omdat het meeste transport over minder dan honderd kilometer plaatsvindt, er geen alternatief is voor de truck.

Foto: Ruimte voor Nederland betekent ook ruimte voor het verkeer, zoals hier op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam: goed nieuws voor het transport.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie