Transportsector steunt fileplan
| 13:53 | Truckstar Redactie

Transportsector steunt fileplan

De transportsector steunt het fileplan van Infrastructuurminister Schultz van Haegen en regionale overheden.

De minister stelt een miljard euro ter beschikking om de filedruk op korte termijn met twintig procent te verminderen. Dit is goed nieuws voor het transport, aangezien we ondanks de vele verbeteringen van de afgelopen paar jaar, nog op veel plaatsen stilstaan.

Doelgroepstroken bij Rotterdam
Branche-organisaties TLN en EVO steunen de minister daarom. Maar er is wel één heikel punt: de doelgroepstroken bij Rotterdam. De minister wil die wellicht voor al het verkeer openstellen. TLN en EVO vragen de minister dat voornemen nog eens kritisch tegen het licht te houden.

Deze stroken waren juist bedoeld om het economisch belangrijke vervoer van goederen zo goed mogelijk te laten doorstromen en de schade als gevolg van files voor deze doelgroepeffectief te verminderden.

Papendrecht-Gorinchem
Daarnaast willen TLN en EVO dat de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem opgenomen wordt in het fileplan. Na Papendrecht heeft deze weg slechts 2×2 rijstroken en dat is te weinig, met veel – dure – files als gevolg.

Overigens kan het vrachtverkeer alszodanig ook een rol spelen in het verminderen van de files. Een grotere inzet van LZV’s zal helpen, evenals het slimmer en efficiënter bevoorraden van de binnensteden.

In de regio’s moet echter ook veel gebeuren. Het onderliggende wegennet is op veel punten simpelweg ontoereikend.

Foto: De doelgroepenstroken hebben hun nut de afgelopen jaren wel bewezen, zoals hier op de Van Brienenoordbrug.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie