A27
| 12:15 | Arjan Olsthoorn

‘Transport en logistiek verdient focus bij overheidsinvesteringen in infrastructuur’

Het kabinet stelt in het coalitieakkoord dat de transport- en logistieksector van economisch belang is voor Nederland. Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid over de investeringen die nodig zijn om knelpunten op de wegen op te lossen en de sector te verduurzamen. Het kabinet reserveert weliswaar 1,25 miljard euro voor beheer en onderhoud van infrastructuur. Maar volgens Transport en Logistiek Nederland is daar bovenop structureel 3 miljard euro nodig voor investeringen in nieuwe infrastructuur.

Economie groeit stevig

“Met het aantrekken van import en export groeit de Nederlandse economie weer stevig door na corona. Nederland heeft in oktober 2021 flink meer goederen in- en uitgevoerd dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral de import steeg hard, met meer dan 27 procent. In totaal voerde Nederland voor 47 miljard euro aan goederen in. Investeren in duurzame groei van onze transport en logistiek is daarmee noodzakelijk”, aldus Machiel Bode, Sector Banker Transport, Logistics & Mobility bij ING.

“Transport en logistiek verdient alle aandacht van het nieuwe kabinet als driver achter economische groei, in combinatie met industriële productie en handel. Niet alleen nu, maar ook op langere termijn. Transport en logistiek levert Nederland toegevoegde waarde door hoogwaardige logistieke afhandeling van belangrijke economische activiteiten. Overheid en bedrijfsleven staan in Nederland voor de keuze van 3 handelingsperspectieven: 1. Van een land dat begint als doorvoerland; 2. Een land dat verder uitbreidt naar een netwerk van knooppunten en hotspots; 3. Een land dat een belangrijk onderdeel wordt van een grenzeloos netwerk.”

Focus verleggen

Bode: “Het belang van doorvoer in een veranderend Europees landschap neemt af, en daarom is het zaak dat we meer eigen productie en waarde toevoegen om te exporteren. In het veranderende landschap van de perspectieven moet daarom versterkte focus liggen op de eigen industriële productie en handel. En dat gaat niet lukken zonder een sterke logistieke sector en de best mogelijke infrastructuur. Dat is het bredere perspectief dat beleidsmakers nodig hebben om ervoor te zorgen dat we nationaal op orde zijn om er internationaal baat bij te hebben. En daarin ligt ook een rol voor de overheid en het bedrijfsleven samen.”

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie