Noodwet wegaanleg definitief
| 14:06 | Truckstar Redactie

Schultz opnieuw minister Infrastructuur

Melanie Schultz van Haegen is opnieuw onze minister van Infrastructuur en Milieu.

Vandaag werd het Kabinet Rutte II beëdigd.

Goed beleid
In de afgelopen kabinetsperiode zette VVD-minister Schultz het goede beleid van haar voorganger Camiel Eurlings voort. Ze opende verschillende verbrede wegtrajecten en ging door met het uitbreiden van capaciteit op het Nederlandse hoofdwegennet. De dalende filedruk is het directe resultaat van dit beleid.

Geen bezuinigingen op infrastructuur
Tijdens de kabinetsformatie is afgesproken dat er niet bezuinigd zal worden op dit terrein. De verwachting is dan ook dat Schultz de komende periode een aantal nieuwe knopen zal doorhakken.

Overigens was één van de laatste acties van Schultz als demissionair minister in het kabinet Rutte I, het maken van een nieuwe tunnelwet. Deze wet is van toepassing op alle tunnels in Nederland langer dan 250 meter, en legt een eenduidige norm vast wat betreft de standaarduitrusting op veiligheidsgebied. Debacles als de lange vertraging van de landtunnel in de A2 bij Utrecht en de constante sluitingen van de tunnels in de A73 moeten hiermee verleden tijd zijn.

9,9 miljard voor 2013
In 2013 investeert de minister 9,9 miljard euro in onze infrastructuur, een enorm begrag. Minister Schultz: “Ongeacht de forse bezuinigingen moeten we Nederland in beweging houden, ruimte blijven maken en dit op een duurzame manier doen. Dat is de uitdaging waarvoor we met deze begroting zijn gesteld. De ambitie om de ruggengraat van de economie te versterken blijft onverminderd groot. We moeten daarom slim kiezen.”

Wegen die eind 2012 en in 2013 worden opengesteld zijn de A12 Bunnik-Veenendaal, de A2 Den Bosch-Eindhoven, de A28 Utrecht-Amersfoort, de A10/A5 Coentunnel-Westrandweg en de eerste delen van het project Schiphol-Amsterdam-Almere (A1 Watergraafsmeer-Diemen en A10 Amstel-Watergraafsmeer).

Naast investeringen in nieuwe infrastructuur stimuleert het ministerie ook de betere benutting van de bestaande wegen, spoor- en vaarwegen. Met bijvoorbeeld een betere spreiding van het verkeer overdag en meer containervervoer over water vermindert de filedruk op de weg.

Foto: Minister Melanie Schultz van Haegen (ANP)

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie