Moeizaam herstel transport
| 13:19 | Truckstar Redactie

Moeizaam herstel transport

De transportsector in Nederland zag in het tweede kwartaal van 2012 nauwelijks verbetering ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar.

Dat blijkt uit de conjunctuurenquête van Transport en Logistiek Nederland (TLN). In lijn met de economische groei van 0,2 procent van Nederland in het tweede kwartaal van dit jaar, laat ook de transportsector slechts een kleine verbetering zien. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is er echter sprake van een verdere verslechtering.

TLN verwacht ook voor de rest van het jaar weinig tot geen herstel. De transportsector is de graadmeter van de economie. Zolang de economie niet aantrekt en consumenten meer gaan besteden, blijven de resultaten van de sector slecht.

Kosten stijgen hard
Daarbij valt de stijging van de vrachtprijs elk kwartaal in het niet vergeleken bij de stijging van de kostprijs, zo stelt TLN in een persbericht. Hoewel het winstniveau dit kwartaal voor een aantal ondernemers iets hoger uitvalt, sluit slechts de helft van alle ondernemers het tweede kwartaal daadwerkelijk af met winst. Een kwart hoopt quitte te spelen en veertien procent houdt rekening met ‘rode’ cijfers. Het tweede kwartaal wordt in het licht van de huidige economische situatie door ondernemers bestempeld als een middelmatig kwartaal. Maar eigenlijk gaat het door de bank genomen onverminderd slecht.

Faillissementen en bedrijfsbeëindigingen
Het aantal faillissementen onder transportbedrijven in de eerste helft van 2012 komt uit op negentig, zes procent hoger dan in de eerste helft van 2011. Dit blijkt uit cijfers van kredietbeoordelaar Graydon.

Opvallend is dat het aantal bedrijfsbeëindigingen, waarbij transporteurs de handdoek in de ring gooien, daalt. De eerste helft van dit jaar waren dat er 202, tegen 211 in dezelfde periode in 2011. TLN kan geen verklaring voor die daling vinden, maar het zijn hoe dan ook zorgelijke aantallen.  

Oneerlijke concurrentie
TLN rept in haar persbericht met geen woord over Oostblok-constructies of de Oostblok-concurrentie in z’n algemeen. Maar samen met een strutureel hoge dieselprijs, dure maut, slecht presterende Zuid-Europese economieën en een aanhoudende euro-crisis, is het aanpakken van oneerlijke concurrentie een middel dat we kunnen aangrijpen om onze transportsector door deze moeilijke tijd heen te helpen.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie