FNV wint zaak tegen Farmtrans
| 11:56 | Korneel Luth

FNV wint zaak tegen Farmtrans

Poolse chauffeurs van Farmtrans die in Nederland goederen vervoeren, horen een Nederlandse cao-loon te ontvangen.

Dat heeft het Gerechtshof in Den Bosch bepaald op 24 mei. Transportbedrijf Farmtrans moet onder bepaalde voorwaarden de cao naleven wanneer het ritten uitbesteedt aan haar Poolse dochteronderneming.

Binnenlandse ritten

Uit de uitspraak van het gerechtshof blijkt dat de FNV kan bewijzen dat het veelal om binnenlandse ritten gaat: ‘De opdrachten die Farm Trans Polska uitvoert betreffen vrijwel allemaal ritten in opdracht van de Nederlandse vennootschap. De Poolse chauffeurs verrichten veel ritten met aardappelproducten van Farm Frites, die van en naar de verwerkingsfabriek gebracht moeten worden. Dat zijn veelal korte ritjes van een boer naar de fabriek.’ 

‘Ook andere ritten, bijvoorbeeld voor Unilever, zijn geheel binnen Nederland, maar worden wel uitgevoerd door de Poolse vestiging. Uit een rapportage van de Inspectie SZW blijkt eveneens dat de transporten van Farm Trans veelal in en vanuit Nederland plaatsvinden. Veel ritten zijn bovendien aan te merken als cabotageritten.’

Niet voldoende inhoudelijk verweer

Farmtrans zou tussen de veertig en zestig chauffeurs met busjes naar Nederland vervoeren, om ze vervolgens in, en vanuit Nederland te laten werken. Farmtrans heeft volgens het gerechtshof niet voldoende inhoudelijk verweer gevoerd tegen de aantijgingen van de FNV. 

Als Farmtrans doorgaat met haar praktijken, geldt een dwangsom van 5.000 euro per overtreding per dag, met een maximum van één miljoen euro, zo heeft het Gerechtshof verder bepaald. 

Daarnaast vernietigde het hof eerdere uitspraken van lagere rechters in deze zaak.

Gerechtshof: Beloning volgens cao

Het hof gebiedt Farm Trans om binnen vijf dagen na betekening van dit arrest te voldoen aan het bepaalde in artikel 73 van de cao, door bij het inschakelen van charters, waaronder met name de aan Farm Trans gelieerde vennootschap naar Pools recht Farm Trans Polska Sp. z o.o. te bedingen (schriftelijk vastleggen en erop toezien) dat de chauffeurs in dienst van deze charters beloond zullen worden conform de basisarbeidsvoorwaarden van de cao. 

De FNV heeft het bedrijf al een tijdje op de korrel maar ving eerder drie keer bot bij de rechter vanwege procedurefouten en een succesvolle wraking.

‘Net sluit zich’

“Met het vonnis van vandaag lijkt het net zich te sluiten rondom de laatste aardappeltransporteur die sociale dumping hanteert als business model”, zegt Edwin Atema van de FNV en stichting VNB. 

Eerder dit jaar besloot aardappeltransporteur AB Texel, die de aardappels vervoert voor Aviko, McCain en LWM, in overleg met FNV haar Poolse chauffeurs in Nederlandse loondienst te nemen. Hier ging wel een jarenlange strijd van de vakbond aan vooraf. 

Vos Transport

Een week geleden verloor de FNV echter een zaak tegen een ander transportbedrijf: Vos Transport uit Deventer. Ook dit bedrijf zet via Oost-Europese vestigingen goedkoop betaalde Oost-Europese chauffeurs in. Inmiddels heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport boetes uitgedeeld aan Vos Transport. Dat er bepaalde zaken niet in de haak zijn, is daarmee voor de FNV bevestigd. 

De FNV en stichting VNB strijden voor: ‘gelijk werk, gelijk loon’. Zodat buitenlandse chauffeurs niet langer worden uitgebuit in Nederland en Nederlandse chauffeurs geen oneerlijke concurrentie hebben.

Reactie Farmtrans

Farmtrans geeft Truckstar de volgende reactie op de uitspraak: “Gisteren heeft het Gerechtshof in Den Bosch in hoger beroep in de zaak met het FNV de zaak in het nadeel van Farm Trans beslecht. Dit houdt in, dat we ons onder protest gaan houden aan de uitspraak, die ons is opgelegd.”  

Lees ook: 

FNV actie bij Farmtrans en Heisterkamp

FNV verliest zaak tegen Vos Transport

Klik hier voor het nieuwsoverzicht

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie