TLN, EVO: km-heffing trucks onzalig plan
| 10:53 | Truckstar Redactie

TLN, EVO: km-heffing trucks onzalig plan

Branche-organisaties TLN en EVO benadrukken dat ze niets zien in een kilometerheffing voor alleen vrachtverkeer.

TLN en EVO schrijven dit in een brief aan informateurs Bos en Kamp, en de onderhandelaars van de PvdA en VVD.

“Wanneer de invoering van een aparte kilometerheffing voor het vrachtverkeer terecht komt in de plannen van de nieuwe coalitie, heeft dit zeer ernstige gevolgen voor de kosten van de logistieke operatie van duizenden bedrijven en voor nog eens duizenden transportondernemers en hun werknemers”, zo staat te lezen.

Gevaar tijdens onderhandelingen kabinetsformatie
De beide organisaties kaarten de kilometerheffing niet voor niets aan. De PvdA pleit in haar verkiezingsprogramma voor een heffing van 20 eurocent per kilometer. TLN en EVO zijn bang dit één van de opties is in de onderhandelingen tussen de VVD en de PvdA om op een snelle manier het miljardentekort in de begroting te dichten en de overheidsfinanciën op orde te brengen.

Maar een dergelijke heffing zal bijzonder schadelijke gevolgen hebben. Transportondernemers krijgen het moeilijker. Transportbedrijven zullen nog sneller omvallen. Oostblokkers zullen nog eerder de plaats van de Nederlandse chauffeur innemen, met alle schadelijke gevolgen van dien – en voor de economie als geheel betekent de heffing sowieso een lastenverzwaring van 1,1 miljard euro. Dat heeft het Centraal Planbureau berekend op basis van twintig cent per kilometer.

De files worden er geen meter korter door en de Nederlandse concurrentiepositie verslechtert, evenals het vesitigingsklimaat.

Files aanpakken
Om de files effectief aan te pakken, zijn TLN en EVO altijd voorstander geweest van een kilometerheffing, maar dan wel voor alle weggebruikers (inclusief personenvervoer) en een lastenneutrale invoering. De opbrengsten van een dergelijk heffing moeten vervolgens weer worden geïnvesteerd in de aanleg en onderhoud van onze wegen. Dit standpunt is recent nogmaals bevestigd door gesprekken met en peilingen onder de leden van EVO en TLN. In hun brief aan de formateurs pleiten TLN en EVO dat eerst en vooral maatregelen moeten worden genomen voor betere benutting van de wegen en behoud van het huidige investeringsniveau in infrastructuur.

Foto: Alleen een heffing voor al het verkeer zal de files doen afnemen. Een heffing voor trucks alleen, zal vooral Oostblokkers een kans geven.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie