Extra cabotage-controles blijven
| 11:40 | Korneel Luth

Extra cabotage-controles blijven

De Inspectie Leefomgeving en Transport gaat door met de extra controles op illegale cabotage.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft daartoe besloten. Er is namelijk nog geen duidelijk beeld ontstaan van hoe groot het illegale cabotage-probleem in Nederland is.

De minister stelt nu extra capaciteit beschikbaar aan de ILT voor gerichte controles en voor administratieve vervolg-controles bij bedrijven, en dat is goed nieuws.

Schatting: slechts zeer beperkte illegale cabotage

De omvang van het probleem van illegale cabotage moest duidelijk worden aan de hand van de cabotage-controles die de ILT sinds juli 2013 doet, maar: “Extra inspecties en onderzoek geven nog geen afdoende beeld van de omvang van het overtreden van de cabotageregels in Nederland”, aldus de ILT in een persbericht.

Bovendien leidt een verkennend onderzoek op basis van beperkt beschikbare gegevens over cabotageritten tot een schatting dat slechts 2 tot 3 van elke 10.000 beladen ritten in het binnenlands vervoer illegaal zijn, (0,02-0,03 procent). Per jaar zouden 479 duizend cabotageritten worden uitgevoerd, ruwweg één procent van het totale binnenlandse vervoer.

Niet representatief aandeel bij controles

Bij de ILT-inspecties in de tweede helft van 2013 bleek bij 6,1 procent van het totaal van 163 gecontroleerde voertuigen sprake van een illegale cabotagerit. Dat cijfer is echter niet representatief omdat de inspectie gericht controleerde op trajecten en vrachtwagens waar de kans op overtreding het grootst leek. Zo werd bijvoorbeeld vooral gecontroleerd op vervoer van en naar de Rotterdamse haven.

Extra cabotage-controles blijven
Buitenlandse trucks mogen in Nederland niet meer dan drie binnenlandritten doen, in een periode van zeven dagen. Op die manier wordt de binnenlandse transportmarkt beschermd tegen oneerlijke concurrentie door bedrijven die met goedkope Oostblok-chauffeurs rijden. Overigens is de cabotage in de Benelux geheel vrij gegeven. Hier is namelijk wél sprake van een gelijk speelveld.

Controles lijken effectief en vervolgonderzoek

Een andere conclusievan de ILT is dat de gerichte inspecties in de praktijk effectief lijken te zijn en een preventieve werking lijken te hebben. De inspecties geven ook een beeld van overtreding van de regels op plekken waar veel cabotagevervoer te verwachten is, constateert Schultz.

Omdat op basis van het verkennend onderzoek nog geen onderbouwd beeld van de omvang van de overtredingen van de cabotageregels verkregen is, komt er een vervolgonderzoek, waar de minister extra controle-capaciteit aan de ILT voor beschikbaar stelt. De informatie die dit oplevert, kan ook bijdragen aan de aanpak van schijnconstructies in het transport.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie