Brabants Afval Team
| 14:18 | Arjan Olsthoorn

Elektrische Scania’s voor Brabants Afval Team

Gemeente Tilburg, afdeling BAT (Brabants Afval Team) heeft de eerste drie elektrische voertuigen – allen Scania’s – in gebruik genomen. De komende jaren worden stapsgewijs alle vuilniswagens vervangen door schone, elektrische trucks.

Het BAT neemt met de ingebruikname van deze drie Scania BEV’s in Tilburg een grote stap in de verduurzaming van haar wagenpark, anticiperend op de invoering van de nul emissie zone in en rond het centrum, die op 1 januari 2025 ingaat. Dat gebeurt in het kader van het Green Collective, samen met andere partners zoals Renewi en Pre-Zero. Dit is een initiatief van afvalinzamelaars om samen, met gezamenlijke wagens en via gecombineerde inzamelroutes, afval in te zamelen. Ook neemt de gemeente nu al een voorschot op de verplichting van de overheid om vanaf 2030 geen milieuvervuilende voertuigen meer aan te schaffen.

Bob Brocks, inkoper en wagenparkbeheerder bij het BAT, legt uit: “Wij hebben de ambitie om bij de start van de milieuzone in 2025 twintig elektrische vrachtwagens te hebben rijden. Wij hebben een beleidsmatige keuze gemaakt dat wij als gemeente vooraan moeten staan om met elektrische voertuigen door de stad te rijden. We willen zo het goede voorbeeld geven. We weten ons ook gesteund door de politiek, de Tilburgse coalitie staat hier pal achter.”

Stiller en schoner

De gemeente Tilburg wil ook in de toekomst een fijne stad zijn om in te leven en zet resoluut in op meer groen, schonere lucht en minder overlast door geluid, uitlaatgassen en afval in de binnenstad. Stillere en zero emissie Scania’s zijn cruciaal om deze ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken. Deze ingebruikname, die feestelijk werd gemarkeerd, is dan ook het startschot voor de geplande en gefaseerde vervanging van het volledige wagenpark van in totaal 60 inzamelvoertuigen door elektrisch aangedreven exemplaren. In het begin zullen deze alleen in en rond het centrum rijden voor de inzameling van bedrijfs- en huishoudelijk afval, later ook in de omliggende wijken.

Scania BEV inzamelvoertuigen

Om 100% emissievrij transport te realiseren maakte het Brabants Afval Team de bewuste keuze voor Scania en kwam uit bij drie BEV’s in twee verschillende specificaties. Twee 25L B6x2*4NB achterladers, voorzien van de CL20N lage instap cabine met Geesink Norba opbouw voor de huis-aan-huis ophaling en de inzameling van bedrijfsafval. Een derde Scania, de 25P B4x2NA bakwagen met een gesloten bak en de CP17N dagcabine, wordt ingezet voor de inzameling van textiel en grof huisvuil.

Lees ook: Tielbeke Logistiek bestelt 10 extra Scania Hybride trucks

De beide nieuwe achterladers zijn uitgerust met respectievelijk vijf batterijpakketten met een geïnstalleerde capaciteit van 165kWh en een elektromotor met een vermogen van 230kW. De bakwagen, die over een capaciteit van 300kWh beschikt, telt dan weer negen batterijpakketten. De range en de asconfiguratie waren voor het BAT belangrijke factoren in de aanbesteding. De keuze voor de batterijpakketten werd genomen in functie van de voertuiglengte, die voor de binnenstad niet te groot mag zijn. “Wij gaan in de milieuzone rijden. Met een tussentijdse bijlading kan hij zijn reguliere route in de stad blijven rijden,” aldus Brocks.

Bijzondere voertuigen

Nu de elektrische Scania’s al enkele weken rondrijden zijn er veel positieve reacties van zowel de chauffeurs als buitenstaanders. “Ik had nooit verwacht dat mensen zo op onze vrachtauto’s zouden letten,” vertelt Bob Brocks. “We krijgen veel leuke opmerkingen, zoals ‘zo, die loopt stil’ en ‘die hoor je helemaal niet’.” De nieuwe Scania’s van het BAT kunnen onderweg op veel bekijks rekenen van andere chauffeurs en de politie.

Brocks legt verder uit dat de chauffeurs veel rust in hun hoofd hebben gekregen en de nieuwe technologie snel omarmd hebben. “Dat is alleen maar positief. Ze willen niet terug naar een dieseltruck. Om de BEV in de organisatie te introduceren is er bewust voor gekozen deze in te zetten op bedrijfsroutes. Hier zitten de wat oudere chauffeurs op, deze kunnen het goed overbrengen naar de jongere collega’s.”

Lees ook: Multifunctionele Scania 460R combi voor Bom Transport

Voor de nieuwe Scania BEV’s heeft het Brabants Afval Team een tijdelijke laadvoorziening aangelegd, een snellader en een depotlader ernaast. “Wij zijn momenteel bezig met de uitrol van een complete laadinfrastructuur op ons terrein,” zegt Brocks. “Die moet begin 2024 klaar zijn in aanloop naar de twintig elektrische voertuigen die in 2025 komen. Dat is een hele uitdaging maar daar hebben we onze pijlen op gericht. Het is echt omdenken en we willen ook de chauffeurs meenemen in het hele proces.”

Driver coaching

Dat zeker bij elektrische vrachtwagens de training en opvolging van de chauffeurs erg belangrijk is, mag geen verrassing zijn. “De training en opvolging vanuit Scania is zeer belangrijk. De hulp die we krijgen is gewoon goed en ook de werkplaats zit er bovenop,” aldus Brocks.

Foto’s: Rudolf Dieben  

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie