Bouw nieuwe brug A9 begonnen
| 12:33 | Korneel Luth

Bouw nieuwe brug A9 begonnen

Deze week is Rijkswaterstaat begonnen met de bouw van een nieuwe brug voor de A9 over het Amsterdam-Rijnkanaal.

De nieuwe brug is de toekomstige verbinding van de A9 naar de A1 en is onderdeel van het grootste wegenbouw-project van ons land ooit: de verbetering van de verbindingen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere – SAA.

Nieuwe aansluiting aan de overkant

Momenteel is knooppunt Diemen de aansluiting van de A9 en A1. In de toekomst komt een deel van die aansluiting aan de andere kant van het Amsterdam-Rijnkanaal te liggen. Verkeer op de A9 van en naar Almere en ’t Gooi krijgt een aparte brug, naast de bestaande brug van de A1.

Aan weerszijden van het kanaal komen betonnen pijlers voor de brug. Als eerste worden twee enorme bouwkuipen voor de bouw van deze pijlers gemaakt. Beide bouwkuipen hebben een breedte van ongeveer twintig meter en een lengte van ongeveer honderd meter.

Om de bouwkuipen te maken worden er damwanden ingetrild. Het intrillen van damwanden duurt tot eind februari. Door de damwanden in te trillen in plaats van te heien, blijft de geluidsoverlast beperkt.

SAA – een enorm project

De komende jaren verbreedt Rijkswaterstaat de A6, A9, A10 en A1 om de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad te verbeteren. Zo wordt de A1 bij Muiden verlegd en verbreed en komt er een enorm aquaduct onder de rivier de Vecht.

Doel is om de hardnekkige files in de regio Amsterdam aan te pakken door het uitbouwen van het bestaande snelwegennet tot een veel robuustere serie wegen. Het project duurt meerdere jaren en gaat niet alleen veel files oplossen. Het betekent tevens flink veel werk voor bouw- transport- en grondverzetbedrijven. Een opsteker in deze moeilijke tijden.

Bouw nieuwe brug A9 begonnen
Op deze afbeelding is een deel van het SAA-project te zien. Daarnaast wordt de A9 bij Amstelveen verbreed en verdiept aangelegd, wordt bij Muiderberg een nieuw knooppunt gebouwd en wordt de A6 verbreed tot aan de afslag Almere Havendreef.

Onlangs stuurde minister Schultz de eerste zandtruck op pad voor de verbreding van de A1 en A6 tussen Diemen en Almere.

Ook de A10-Oost wordt momenteel verbreed. In noordelijke richting werd daar in 2013 een vierde rijstrook geopend. In zuidelijke richting werd een deel van de vierde rijstrook geopend en werkt Rijkswaterstaat nu aan het verbeteren van de aansluiting bij knooppunt Watergraafsmeer, alsmede aan de verbreding van A1 tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Diemen.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie