Uitzendbureau AFMB: 'Cyprusroute legaal'
| 13:07 | Truckstar Redactie

Uitzendbureau AFMB: ‘Cyprusroute legaal’

Het uitzendbureau achter de Cyprusroute, AFMB Limited, legt zich niet neer bij de uitspraak van de SVB dat de Cyprusroute illegaal is.

“Door ons en een aantal van onze medewerkers wordt inderdaad bezwaar gemaakt tegen de beslissing van de Sociale Verzekeringsbank om deze medewerkers onder de Nederlandse sociale wet- en regelgeving te laten vallen”, zegt Sander Jacobs van uitzendbureau AFMB Limited tegen Truckstar.

Wellicht lang onduidelijkheid

Als het tot een rechtszaak komt, dan kan de eventuele rechtmatigheid van de Cyprusconstructie nog lang in het ongewisse blijven.

Bij de Cyprusroute werkt het zo: Chauffeurs treden (al dan niet gedwongen) uit dienst bij hun Nederlandse werkgever en gaan vervolgens bij het op Cyprus gevestigde, maar door twee Nederlanders gerunde uitzendbureau in dienst. Die Nederlandse werkgever ontduikt op deze manier het betalen van premies voor sociale verzekeringen, zoals AOW of WW.

Volgens Jacobs mag dat en is de Europese regelgeving leidend. “In principe is Verordening (EG) no. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels van toepassing.”

Daarin staat: “dat op degene die in twee of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst pleegt te verrichten, indien hij geen substantieel gedeelte van zijn werkzaamheden verricht in de lidstaat waar hij woont, de wetgeving van de lidstaat waar de zetel van de onderneming of het domicilie van de werkgever waarbij hij voornamelijk werkzaam is zich bevindt, van toepassing is”, aldus Jacobs.

Hij vervolgt: “Voor onze medewerkers geldt dat geen substantieel gedeelte van de werkzaamheden, namelijk minder dan 25 procent, in Nederland wordt verricht, zodat Cypriotisch recht van toepassing is omdat de zetel van onze onderneming zich in Cyprus bevindt.”  

Transportbedrijven die met chauffeurs van uitzendbureau AFMB Limited rijden, laten volgens Jacobs deze chauffeurs kennelijk voor meer dan 75 procent in het buitenland rijden, waarmee het legaal zou zijn om Cypriotische premies af te dragen.

Veel vragen over rechten chauffeur

Daarnaast zijn er nog veel vragen over wat het uitvlaggen naar een Cypriotische werkgever betekent voor een Nederlandse chauffeur. Welke rechten behoudt hij of verliest hij in Nederland?

Uithaal naar FNV

Jacobs haalt tegenover Truckstar uit naar de FNV en spreekt over ‘FNV-propaganda’: “Er is naar ons oordeel zeker geen sprake van het gelijk van de SVB. Wij menen dan ook dat de FNV erg voorbarig is met het claimen van een overwinning.”

“Uiteindelijk zal het hoogste EU-rechtscollege moeten oordelen of wij al dan niet handelen conform de regels. FNV doet voorkomen alsof een oorlog is gewonnen, terwijl de eerste slag nog gevoerd moet worden. Voorbarig en belasterend dus.”

 

Klik hier voor het nieuwsoverzicht

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie