Strengere eisen milieuzones 1 juli
| 11:12 | Korneel Luth

Rotterdam wil grotere, strengere milieuzone

De gemeente wil de milieuzone uitbreiden en alleen Euro 6 gaan toestaan. TLN is onaangenaam verrast.

De huidige milieuzone in het centrum van Rotterdam moet groter, zo vindt het college van burgemeester en wethouders in de tweede stad van Nederland.

Groter en alleen Euro 6 vanaf 2016

De milieuzone zou de gehele stad aan de noordkant van de Maas moeten beslaan. Ook bestelbussen zouden aan de eisen moeten voldoen.

Daarnaast wil Rotterdam de eisen zodanig aanscherpen dat vanaf juli 2016 alleen nog maar Euro 6-trucks de milieuzone in mogen.

Rotterdam wil grotere, strengere milieuzone

TLN: plannen staan haaks op convenant

Branche-organisatie TLN is – op de bestelbusplannen na – onaangenaam verrast. De vergroting van de milieuzone maakt het vervoerders lastiger om goederen af te leveren in de stad. De gewenste aanscherping naar Euro 6 staat haaks op een landelijk convenant waarin staat afgesproken welke eisen moeten gelden voor milieuzones. Ook Rotterdam heeft zich aan de convenant verbonden, en te houden, aldus TLN.

De organisatie vindt bovendien dat transporteurs de afgelopen jaren genoeg gedaan hebben om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren. Nu is het tijd voor bestelverkeer en personenverkeer om hun steentje bij te dragen, vindt men bij TLN.

De plannnen doorkruisen volgens TLN ondertekende Green Deal Zero Emissie Stadsdistributie (ZES), die nota bene door de gemeente Rotterdam samen met meer dan vijftig andere partijen is ondertekend. In deze overeenkomst is afgesproken dat alle partijen met positieve, stimulerende maatregelen toewerken naar schonere binnensteden in 2025. Enkele ambitieuze vervoerders zijn ook al daadwerkelijk bezig met de gemeente Rotterdam om invulling te geven aan de plannen. “Het recente plan over aanscherping van de milieuzone slaat de energie volledig uit dit kansrijke traject”, aldus Arthur van Dijk, voorzitter van TLN.

Bovendien levert het wegtransport ook al zijn bijdrage door aan de strenge Maasvlakte-uitstoot-eisen te moeten voldoen.

 

Klik hier voor het nieuwsoverzicht

1 Reactie
  1. Volgens mij is Rotterdam een stad met een links georienteerd bestuur en van dat soort bestuurders heb je als bedrijfsleven op het gebied van milieu heel weinig mededogen te verwachten, ondanks het feit dat ook zij op de hoogte zijn van de moeilijke tijden waarin het Nederlandse transport zich bevindt menen ze zich niet meer te hoeven houden aan een eerder met de branche afgesproken convenant. Integere bestuurders kenmerken zich o.a. Doordat zij zich aan afspraken houden. Maar wellicht kunnen ze meer stemmers aan zich binden door dit soort beslissingen dan door besluitvorming waar de stad in economisch opzicht echt wat aan heeft. Als ze nu eens begonnen met door heel de stad speciale rijbanen aan te leggen voor het vrachtverkeer waardoor bevoorrading eenvoudiger, dus efficienter en dus milieuvriendelijker verloopt, dan zou dit bestuur als gesprekspartner heel wat geloofwaardiger zijn dan nu. Maar degenen die op het pluche zitten kiezen wellicht voor zichzelf en waar is nu die wethouder van economische zaken? Die moet hiertegen keihard ageren. Rotterdam heeft het transport heel hard nodig voor zijn economie of beginnen we hier ook een spoorweglobby tegen beter weten in zoals in een aantal Duitse rode deelstaten? Daar wordt de lzv, tegen beter weten in, tenslotte ook geboycot. Een goed bestuurder kenmerkt zich ten eerste door kennis van zaken en ten tweede door inzicht en visie. En dat betekent echt niet dat er bij transportondernemers geen oog is voor het milieu. Euro 5 en EEV dragen wel degelijk op een goede manier bij aan minder uitstoot. Als de levenscyclus van deze voertuigen over een jaar of tien ten einde is zul je niemand horen over deze euro 6 eis, maar nu is dat veel te vroeg.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie