*

| 15:04 | Robert Servaas

Effecten kilometerheffing voor trucks negatief

Volgens het regeerakkoord zal er rekeningrijden voor trucks worden ingevoerd. De verantwoordelijke minister Cora van Nieuwenhuizen verwacht dat die maatregel, ook wel vrachttaks genoemd, in 2023 daadwerkelijk van kracht gaat worden. Die tijd is volgens haar nodig om het systeem zorgvuldig in te kunnen voeren, zo blijkt uit een brief van de minister van maart dit jaar aan de kamer.

De kilometerheffing wordt door het kabinet gepresenteerd als oplossing voor het terugdringen van de files en de CO2-uitstoot. Uit een nu verschenen rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM) blijkt echter dat het aantal door vrachtwagens afgelegde kilometers slechts zeer beperkt zal dalen, ergens tussen de 1 en 6 procent, zo verwacht het KiM. Daarnaast zal de vrachttaks volgens het onderzoek mogelijk geen enkel effect hebben op de CO2-uitstoot.

De vrachttaks zal volgens het onderzoek mogelijk geen enkel effect hebben op de CO2-uitstoot.

Ook onderzoeksbureau Ecorys publiceerde een rapport rondom de invoering van de kilometerheffing en concludeerde dat de maatregel een negatief effect zal hebben op de Nederlandse economie. Zo kan een heffing op alle wegen 1750 banen kosten en is het slecht voor de concurrentiepositie van de havens. Bovendien zullen consumenten het merken aan de kassa door gestegen prijzen voor diverse producten.

Naar schatting gaat de kilometerheffing de schatkist jaarlijks 1,1 miljard euro opleveren. Een deel daarvan zou volgens diverse belangenorganisaties als Evofenedex en Transport en Logistiek Nederland terug moeten vloeien naar de transporteurs om de negatieve effecten te verminderen. Minister Van Nieuwenhuizen zegt dat ze eind dit jaar meer duidelijkheid wil geven over de invulling van de vrachttaks.

Wij vragen ons af of met de almaar groeiende vraag naar transport het aantal kilometers wel gaat dalen. Bovendien zijn we benieuwd of de inning van die heffing nog een extra kastje aan het voorraam gaat betekenen. En zonder compensatie door onder meer afschaffing van de motorrijtuigenbelasting en stimuleringsregelingen voor extra schone trucks is die vrachttaks niets meer dan de zoveelste belastingverhoging.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie