Truckstar Magazine België

De verdeler in België is: Sanoma Magazines Belgium, Telecomlaan 5-7, 1831 Diegem


Winkelprijs

De losseverkoopprijs bedraagt € 4,75 per nummer.


Abonnementen

Vraag de voordeligste abonnementsvoorwaarden voor een abonnement op Truckstar aan bij Sanoma Magazines Belgium, Telecomlaan 5-7, 1831 Diegem, tel.: 02/3092913, of klik hier.


Reeds verschenen nummers

Exemplaren nabestellen kan tot maximum 2 maanden na de verschijningsdatum. Nabestellingen worden uitsluitend besteld via de dagbladhandel. Plaats uw nabestelling bij een dagbladhandelaar van uw keuze, met vermelding van de titel, het aantal gewenste exemplaren, het editienummer en de verschijningsdatum. De dagbladhandelaar ontvangt uw bestelling binnen de 7 werkdagen. U betaalt de dagbladhandelaar de reguliere verkoopprijs en 1 euro administratie- en verzendingskosten per besteld exemplaar.


Wet op de privacy

De meegedeelde persoonsgegevens worden gebruikt om uw aanvraag te beantwoorden en worden opgenomen in het adressenbestand van Sanoma Magazines Belgium en WDM Belgium (Researchdreef 65, 1070 Brussel) om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Zonder schriftelijk verzet mogen uw persoonsgegevens doorgegeven worden aan derden. U heeft steeds recht op toegang, verbetering en schrapping van de gegevens. Voor meer inlichtingen kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.