VVD wil onderzoek 'keep your lane'
| 11:13 | Truckstar Redactie

VVD wil onderzoek ‘keep your lane’

De VVD wil een onderzoek naar het ‘keep your lane’-principe en rechts inhalen.

Op de brede snelwegen in Noord-Amerika is het de gewoonste zaak van de wereld: rechts inhalen en lekker met het verkeer meerijden in de baan waar je inzit.

Maar in Europa is rechts inhalen een doodzonde. En ga je niet direct terug naar rechts, dan roep je de acute ergernis van veel automobilisten over je af.

Toch kunnen het ‘keep your lane-systeem’ en het rechts inhalen op de bredere snelwegen grote voordelen hebben, en praktisch prima werken.

Onderzoek
De VVD wil daarom een onderzoek naar het toestaan van rechts inhalen. VVD Tweede Kamerlid Ton Elias vroeg hier dinsdag 21 mei om tijdens een debat over verkeersveiligheid.

“Er zijn signalen dat dit een aantal voordelen oplevert”, zei hij. “Het lost grote ergernissen op zoals bumperkleven, onnodig links rijden en inhalende vrachtauto’s.”

Ook zullen er minder onverwachte manoeuvres zijn en wordt het verkeersbeeld een stuk rustiger. Dit zal de doorstroming bevorderen en het aantal ongelukken doen afnemen, zo beargumenteerde Elias.

Voordeel voor chauffeurs
Voor truckchauffeurs zal het voordeel zijn dat op drukke stukken met veel op- en afritten, zoals de A10 Oost, Zuid en West, de tweede baan een veel betere optie is dan de rechterbaan, waar je al het in- en uitvoegende verkeer voor de voeten rijdt.

Slecht op wegen met twee rijstroken
Volgens minister Schultz van Infrastructuur dateert het laatste onderzoek naar rechts inhalen van het jaar 2000, zo schrijft Nu.nl. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat rechts inhalen op snelwegen met slechts twee rijstroken de doorstroming zou verslechteren.

Inmiddels zijn er in Nederland veel wegen met drie, vier, of zelfs vijf rijstroken per richting. De minister is daarom bereid te zien of het onderzoek uit 2000 nog voldoet, alvorens eventueel een nieuw onderzoek te laten uitvoeren.

Schultz wees er daarnaast wel op dat een aantal landen inmiddels terugkomt van het ‘keep your lane’-principe.   

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie