Vrachtprijzen blijven dalen
| 10:55 | Truckstar Redactie

Vrachtprijzen blijven dalen

De vrachtprijzen in het transport blijven dalen, evenals de omzetten en de winsten van transportbedrijven.

Dit blijkt uit de laatste conjunctuur-enquête van TLN onder haar leden. Transportbedrijven werd gevraagd hoe bij hen de vlag er bij hing in het eerste kwartaal van 2013.

Problematisch laag
Het gaat onverminderd slecht in een groot deel van de transport- en logistiek sector. Vooral de vrachtprijs blijft problematisch laag. Zeventig procent van de ondervraagde transportbedrijven zag de vrachttarieven dalen of gelijkblijven.

Recessie en goedkope lonen-concurrentie
TLN wijt dit aan de economische recessie. Maar dat is niet het enige probleem. De situatie is erger vanwege de goedkope lonen-concurrentie vanuit Oost-Europa en door Nederlandse transportbedrijven met Oost-Europa-constructies.

Die bedrijven kunnen goedkoper rijden en verpesten de markt voor de rest.

Een ander probleem is het tekort aan werk. Veertig procent van de ondervraagde transportbedrijven zegt te weinig orders te hebben om het tweede kwartaal goed door te komen.

TLN rekent op korte termijn niet op een verbetering. Pas als de economie weer aantrekt zal het wegtransport weer opkrabbelen. De verwachting is dat dat pas in 2014 zal gebeuren.

Bouwsector
Problemen in andere sectoren hebben ook hun weerslag op het transport. Vooral de bouw heeft het moeilijk, en daarom gaat ook het bouwmaterialentransport door een moeilijke periode. Circa 25 procent van het wegtransport is bouw-gerelateerd.

Faillissementen
Het aantal faillissementen in het transport bevestigt de resultaten van het conjunctuurbericht. In het eerste kwartaal van 2013 waren er veertien procent meer faillissementen in de sector dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie