Klein herstel wegtransport in 2014
| 11:14 | Korneel Luth

Volumes transport groeien

De volumes in het wegtransport in Nederland groeien. Maar in hoeverre profiteert het Nederlandse wegtransport hiervan?

Volgens het nieuwste ING kwartaalbericht gaat het langzaam beter met de Nederlandse economie. De binnenlandse vraag naar producten groeit want er is een stijgende koopkracht. Daarmee zijn er ook stijgende vrachtvolumes en dat is goed nieuws voor het wegtransport.

De vraag naar machines en transportmiddelen is eveneens gestegen en ook dit lijkt goed nieuws voor het Nederlandse wegtransport. Daarnaast is er afgelopen jaar een groei van 5,5 procent geweest in het transport van zuivelproducten. De melkprijs lag hoog in 2014 en omdat per 1 april 2015 de melkquota worden afgeschaft, is de verwachting dat hier de volumes hoog zullen blijven.

Krimp internationale vervoer

Minder goed is het negatieve effect van de jarenlange krimp van het internationale vervoer vanuit Nederland. De meeste grote internationale transportbedrijven hebben echter inmiddels vestigingen in de goedkope lonen-landen in Oost-Europa, en daarmee is de krimp aan het afnemen, zo meldt de ING.

De industriële productie in Nederland blijft achter bij de verwachtingen. Voor dit jaar wordt echter wel een groei van 1 procent verwacht. Vooral de chemie en aardolie-industrie staan onder druk.

Wat betekent dit voor het NL wegtransport

Wat dit betekent voor het wegvervoer laat zich deels wel raden. Bedrijven die met goedkope Oost-Europese chauffeurs werken behouden een oneerlijk concurrentie-voordeel. Toch zullen Nederlandse transportbedrijven wel degelijk profiteren van de aantrekkende binnenlandse vraag naar producten.

Daarnaast moet er strenger gecontroleerd worden op illegale cabotage en is het de hoop dat er rechterlijke uitspraken blijven komen als die van de rechtbank van Den Bosch recentelijk. Hierin werd bepaald dat tegenover internationaal werk vanuit Nederland wel degelijk een Nederlands cao-loon voor de chauffeur hoort te staan. (Van den Bosch gaat in beroep).

Verder blijft het een harde, en oneerlijke strijd in het huidige Europa. Een blik op de weg leert dat een enorm deel van het West-Europese transport overgenomen is door bedrijven die met goedkope Oost-Europese chauffeurs rijden. Een groeiende binnenlandse markt en de goedkopere diesel zijn welkome afwisselingen op de tendensen van de afgelopen jaren.

Klik hier voor het nieuwsoverzicht

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie