Veiligheid chauffeurs havens in geding
| 15:32 | Korneel Luth

Veiligheid chauffeurs havens in geding

De veiligheidssituatie voor chauffeurs in en nabij de Kanaal- en Noordzeehavens is onacceptabel.

Dat zegt branche-organisatie TLN, samen met de Belgische organisaties FEBETRA en TLV, de Britse Freight Transport Association FTA en de Franse vervoerdersorganisatie FNTR. 

Bij de verschillende Kanaal- en Noordzeehavens in Frankrijk, België en zelfs Nederland gooien illegale migranten dagelijks zo’n dertig ton afval op de toegangswegen. De migranten proberen hiermee de verkeersstroom te blokkeren en in vrachtauto’s te kruipen om Engeland te bereiken. 

Dit leidt tot onveilige situaties voor chauffeurs, veel vertraging en schade aan materieel en lading.

Extra maatregelen nodig

De branche-organisaties vinden de veiligheids-situatie onacceptabel en vragen gezamenlijk om extra maatregelen van de Franse, Britse en Europese overheden. Zo wil men uitbreiding van de hondencontroles in de haven van Calais en vrijwaring van vervolging als er ná de controles nog migranten in vrachtauto’s worden aangetroffen. Op dit moment worden chauffeurs alsnog zwaar beboet als er ondanks alle voorzorgsmaatregelen en controles migranten in de vrachtauto worden aangetroffen. Boetes kunnen oplopen tot 2.000 pond per aangetroffen migrant. 

Eurotunnel beter beveiligd: probleem verplaatst

Ruim een jaar geleden was de terminal van Eurotunnel en de toegangsweg er naartoe het voornaamste doelwit van migranten. De beveiliging is daar enorm opgeschroefd. Transportbedrijven hebben in samenwerking met de UK Border Force een compleet protocol ontwikkeld waarmee alles wordt gedaan om migranten in vrachtauto’s te voorkomen.

Dubbele hekwerken en strenge controles op de treinterminal hebben hun vruchten ook afgeworpen. De problematiek verplaatst zich nu naar de haven van Calais; maar ook naar Dieppe, Duinkerke, Zeebrugge en zelfs de Nederlandse havens.

Problemen komen ook naar Nederland

Met het verplaatsen van de problemen zien we ook in Nederland een toename van problemen. TLN pleit dan ook voor een gecoördineerde, gezamenlijke aanpak tussen publieke autoriteiten zoals douane en marechaussee en private partijen als transportbedrijven en hun vertegenwoordigers. De actuele situatie vraagt om snellere en intensievere informatie-uitwisseling. Een goed voorbeeld is de aanpak van transportcriminaliteit, waar transportbedrijven zeer vroeg worden geattendeerd op risicolocaties en hun voorzorgsmaatregelen kunnen treffen.

Meldsysteem

Verder gaat de sector zelf een meldsysteem ontwikkelen, zodat chauffeurs incidenten in de havens eenvoudig kunnen melden. Door beter inzicht in de situatie kunnen chauffeurs beter en sneller geholpen worden en chauffeurs kunnen gewaarschuwd worden voor gevaarlijke situaties.

Foto: Illegale migranten zwermen bij de Franse haenstad Calais om stilstaande trucks heen in een hun wanhopige pogingen om naar Engeland te reizen. (ANP)


Klik hier voor ons Dossier Calais
 

Klik hier voor het nieuwsoverzicht

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie