| 11:24 | Bert Mateboer

Veel transportbedrijven niet klaar voor emissieloos 2025

Op 1 januari 2025 gaan 25 Nederlandse gemeentes zero-emissiezones invoeren, maar veel transportbedrijven zijn daar nog lang niet klaar voor. De oorzaak is vaak dat gemeentes nog geen gedetailleerde plannen hebben voor de zero-emissiezones (ZE-zones). Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO.

Het ontbreken van duidelijke plannen van gemeentes maakt het voor transportbedrijven lastig langjarige investeringsplannen te maken. Ook kunnen verschillen in het moment van invoering het ondernemers lastig maken. Voor transportbedrijven die in meerdere gemeenten actief zijn, zou het handiger zijn als deze gemeenten de ZE-zones op hetzelfde moment invoeren.

Verschillen tussen steden

Ook de omvang van de zones verschilt nogal tussen de steden. Een aantal steden maakt een groot deel van de stad emissievrij voor goederenvervoer, maar anderen alleen het centrum. Dat zorgt ervoor dat de omvang van de lokale markt voor emissievrij stadsvervoer per gemeente sterk verschilt, waardoor een investering in elektrische transportmiddelen in de ene gemeente wel zinvol is, maar in de andere gemeente nauwelijks. Voor ondernemers die in elektrische transportmiddelen investeren zorgt dit voor oneerlijke concurrentie van transportbedrijven die alleen buiten ZE-zones actief zijn met (oude) dieselvoertuigen.

Aanschaf te duur

Een groot aantal ondernemers vindt ook de aanschafkosten van elektrische voertuigen nog te hoog en de actieradius te laag. Voor de hoge aanschafkosten zijn de subsidies niet toereikend en is het budget dat de overheid beschikbaar heeft gesteld te klein.

De actieradius van voertuigen wordt wel steeds hoger, maar ondernemers zijn daardoor geneigd investeringen uit te stellen. Tot slot maken de meeste transportbedrijven zich zorgen over de netcapaciteit en beschikbaarheid van laadinfrastructuur. Om op tijd klaar te zijn, moeten transportbedrijven plannen maken voor het vervangen van de dieselvoertuigen en hun logistieke proces verbeteren. De gemeenten en overheid moeten de transitie betaalbaar maken, en investeren in het verhogen van de netcapaciteit en uitbreiden van de laadinfrastructuur.

 

1 Reactie
  1. Begrijpelijk dat ze er niet klaar voor zijn. Het elektriciteitsnet is er ook niet klaar voor. Zo is in grote delen van het land het net niet geschikt om stroom terug te leveren door bedrijven (o a. In wde agrarische sector) die op loodsen, stallen e.d. zonnepanelen willen plaatsen. En dan de onzekerheid waar en hoe groot de zero-emisie zones worden. Is het misschien verstandiger om buiten die zones overslag centra te bouwen waar bij voorkeur met zoveel mogelijk LZV’s goederen worden aangeleverd die met electrische voertuigen de stad in gaan.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie