Einde goedkope boetes Polen
| 11:53 | Truckstar Redactie

Veel mis met ADR-transport

Met veertig procent van alle gecontroleerde ADR-transporten in 2012 was iets mis.

Dit meldt TLN op basis van het jaarverslag van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over 2012. Dit betekent dat er structureel iets niet goed gaat in het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Levensgevaarlijk risico

Als er een overtreding geconstateerd werd, was de kans bovendien groot dat het een ernstige overtredingen betrof. Maar liefst 41 procent van de geconstateerde gebreken in 2012 betrof zware overtredingen.

Bij deze gevallen was er levensgevaarlijk risico voor mensen en kans op grote milieuschade omdat er grote kans was op het vrijkomen van een gevaarlijke stof.

Daarnaast ontbraken geregeld de juiste vervoersdocumenten, of was er onvolledige vermelding van de stoffen op die documenten, ontbrak de vervplichte veiligheidsuitrusting of onderdelen daarvan zoals maskers, brandblussers, etc. Verder blijken gevaarlijke stoffen niet altijd goed gezekerd of gestuwd.

In 2012 werden 593 proces-verbalen opgesteld en 2.265 waarschuwingen uitgedeeld. Justitie bepaalt daarna de strafmaat. In totaal deed de ILT 2.417 controles op de weg.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie