| 14:03 | Rik Werner

TLN wil vaart maken met invoering kilometerheffing trucks

Voorzitter Arthur van Dijk van TLN pleit in zijn column in het blad ‘Transport en Logistiek’ voor een snelle invoering van een kilometerheffing voor vrachtverkeer. Sneller in ieder geval dan de vijf jaar voorbereiding die het kabinet heeft ingecalculeerd.
Met deze column reageert hij op de uitspraken van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Zij liet onlangs in een vraaggesprek weten geen kilometerheffing tijdens deze kabinetsperiode te willen invoeren. Daarbij doelde ze op het personenvervoer, want de heffing voor vrachtvervoer is opgenomen in het regeerakkoord.

Grootste effect

Van Dijk zou het liefst één regiem zien voor al het verkeer, omdat dat volgens hem het grootste effect sorteert op het vlak van mobiliteit. Hij zegt het echter als een gegeven te zien, dat het regeerakkoord alleen beprijzing van het weggebruik door goederenvervoer noemt. In dat geval wil Van Dijk dat die maatregel zo snel mogelijk wordt ingevoerd. ,,Simpelweg omdat onze leden een gelijk speelveld verdienen. Waar zij inmiddels in heel veel landen een vorm van kilometerheffing krijgen opgelegd, mogen buitenlandse vervoerders nog altijd ‘gratis’ door Nederland rijden’’, aldus de TLN-voorzitter in het blad. Van Dijk wil meer vaart dan de 5 jaar die de minister eerder noemde als noodzakelijke voorbereidingstijd. ,,Met het oog op een gelijk speelveld.’’

Nóg een goede reden

Van Dijk stelt dat in zijn column dat er nóg een goede reden om snel werk te maken van een kilometerheffing voor vrachtauto’s in Nederland. Bij de totstandkoming van het nieuwe kabinet is namelijk bepaald dat de opbrengsten uit deze heffing ten goede komen aan de transportsector. ,,De kilometerheffing is daarmee een goed middel om het transport in ons land verder te verduurzamen en het is niet meer dan eerlijk dat degene die het geld opbrengt het ook terugkrijgt om te kunnen investeren.’’

De column van Van Dijk mag in zekere zin opmerkelijk worden genoemd. Afgelopen najaar liet TLN zich nogal negatief uit over kilometerheffing voor trucks. In een eerste reactie noemde TLN de invoering ervan ‘onverteerbaar’.

Terug naar het Truckstar nieuwsoverzicht

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie