TLN komt plots in actie
| 12:31 | Truckstar Redactie

TLN komt plots in actie

De uitzending van Zembla over misstanden in het Nederlandse wegtransport heeft TLN ertoe aangezet de Tweede Kamer een petitie aan te bieden.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft een petitie gemaakt en aan al haar leden verstuurd. De petitie wordt op woensdag 24 oktober aangeboden aan de Tweede Kamer, om precies te zijn, aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu.

Brussel oorzaak veel problemen
TLN lijkt opgeschrikt te zijn door de uitzending van Zembla en erkent dat de bron van veel de problemen Brussel is. Daar, bij de EU, komt namelijk erg veel van de wetgeving voor het wegtransport vandaan.

TLN wil actie op deze punten
Maar TLN richt zich in eerste instantie tot de Nederlandse politiek wil nu dat de volgende dingen gebeuren:

Een onafhankelijk onderzoek naar de werking van de huidige Europese wet- en regelgeving voor de Nederlandse en Europese transportsector. Vooral interessant is in hoeverre eisen die voor iedereen gelden, niet worden nageleefd. Dit zijn o.a: ADR-bepalingen, opleidingseisen, toegang tot de markt, cabotagebepalingen en rij- en rusttijden. (De extreme verschillen in lonen worden door TLN niet genoemd).

Ook wil TLN onderzocht hebben of de Europese regels in de praktijk een voldoende garantie bieden voor het eerlijk, veilig en goed functioneren van de transportketen in Nederland en Europa.

Tevens wil TLN dat er meer verscherpte en uniforme controle komt op het wegtransport in Europa en in Nederland.

Als laatste punt wil TLN dat onze minister van Infrastructuur en Milieu in Brussel de EU op de hoogte stelt van de opleidingsfraude vastgesteld in de Zembla-documentaire, die in sommige lidstaten, waaronder Polen, aan de orde van de dag lijkt te zijn. Bovendien moet onze minister een voorstel doen voor nader onderzoek.

Optreden
TLN zegt verder: “Daar waar de regels worden overtreden waardoor er gevaar ontstaat voor mensen of omgeving, de verkeersveiligheid in het geding komt en bedrijven uit de markt worden geconcurreerd moet hard worden opgetreden.” Daarnaast mag er volgens TLN geen ruimte zijn voor vrije interpretatie van de regels waardoor concurrentievervalsing ontstaat.

Deze praktijken vormen namelijk een bedreiging voor de vele duizenden ondernemers die hard moeten werken om het hoofd boven water te houden, zo redeneert TLN.

Opmerkelijk
Het gekke is alleen dat TLN als werkgeversorganisatie ook veel leden heeft die concurrentievervalsing tot kunst verheven hebben. Denk aan de postbusfirma van Van den Bosch in Hongarije, het omkoppelen van opleggers met gevaarlijke stoffen, voorgeladen door Nederlandse chauffeurs, en illegale cabotage. Ofwel binnenlandritten constant door goedkope lonen-collega’s laten rijden.

TLN wist meer
Het lijkt daarmee onverkoopbaar dat TLN nooit op de hoogte zou zijn geweest van de wanpraktijken van haar leden. Positief is wel dat de organisatie nu met haar petitie naar de Tweede Kamer stapt. Vooral het gebrek aan goede controle en handhaving door de ILT is schokkend, en dat is iets waar onmiddellijk iets aan gedaan kan worden.

Maar wellicht kan TLN ook haar leden op het matje roepen en aanspreken op hun wangedrag?

Foto: (ANP) TLN-voorzitter Sakkers werd ook geïnterviewd in de schokkende aflevering van Zembla van 12 oktober en leek te doen alsof hij van niets wist. Nu komt hij plots in actie.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie