TLN kiest nieuwe voorzitter
| 14:11 | Truckstar Redactie

TLN kiest nieuwe voorzitter

Alexander Sakkers weg bij TLN, Arthur van Dijk nieuwe voorzitter

Het is de maand van de troonswisselingen. Ook TLN koos een nieuwe voorzitter.

Met ingang van 1 september is mr. Arthur van Dijk benoemd tot nieuwe voorzitter van Transport en Logistiek Nederland (TLN). Op 5 April heeft de ledenraad van TLN op voordracht van het bestuur unaniem gekozen voor deze benoeming.

ErvaringArthur van Dijk was bijna 10 jaar wethouder in de gemeente Haarlemmermeer. Van Dijk richte zich vanuit zijn publieke rol onder andere sterk op de private sector en in het bijzonder ook op Transport en Logistiek. In zijn portefeuille had van Dijk onder ander Economische Zaken, Ondernemerschap en de ontwikkeling van Schiphol als logistieke hotspot.

Van Dijk is van huis uit fiscaal jurist met ruime ervaring en beschikt over een groot netwerk. In Den Haag heeft hij zijn sporen verdiend als plaatsvervangend Directeur Criminaliteitsbestrijding bij het Ministerie van Justitie en Hoofd Internationale Zaken bij het Ministerie van Financien.

Transport en Logistiek
Van Dijk heeft zich volgens TLN de afgelopen jaren sterk ingezet voor de sector Transport en Logistiek. Niet alleen bij de ontwikkeling van de logistieke bedrijvigheid op en rondom Schiphol, maar ook was VAn Dijk voorzitter van de Amsterdam Connecting TRADE (ACT) en de Amsterdam Logistic Board. Tevens was hij lid van het Dagelijks Bestuur van de Vereniging Amsterdam Airport Area. 

Daarnaast was Van Dijk in het verleden bestuurslid van de Stuurgroep Greenport Aalsmeer en trad hij op als lid van het Platform Regionaal Economische Structuurversterking Noordvleugel.

Alexander Sakkers zal per 23 mei a.s. afscheid nemen als voorzitter. Sakkers treedt terug vanwege de regels die TLN verbindt aan het voorzitterschap. Een voorzitter mag maximaal twee termijnen die positie bekleden. 

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie