| 09:03 | Arjan Olsthoorn

TLN eist duidelijkheid over Hefbrug Boskoop

Vorige week werd de Hefbrug Boskoop afgesloten, omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden. TLN eist van de provincie Zuid-Holland snel duidelijkheid over wanneer de brug weer in gebruik kan worden genomen.

​In een brief aan de Provinciale Staten schrijft gedeputeerde Floor Vermeulen dat nog niet te zeggen is wanneer de brug weer in gebruik kan worden genomen. Hierbij spelen volgens de provincie externe factoren een rol, zoals het weer. Ook is er nog geen exacte planning gemaakt voor het aanvullend onderhoud dat nodig is. TLN wil dat de provincie alles in het werk stelt om zo snel mogelijk met een exacte planning te komen.

Afgelopen week is de provincie wel gestart met werkzaamheden die nodig zijn om de brug constructief veilig te maken, zoals het versterken van de constructie in de heftorens. Helaas zijn deze werkzaamheden vertraagd vanwege een defecte kraan. Ook herstelt de provincie enkele verbindingspunten die aangetast zijn door roest.

Schadevergoeding
TLN vindt dat getroffen ondernemers op een gegeven moment recht hebben op vergoeding van hun schade. Die schade kan bestaan uit verminderde omzet, hogere (omrijd)kosten of extra gemaakte kosten om juist schade te voorkomen. Deze vorm van schadevergoeding is nadeelcompensatie. Daarbij geldt vrijwel altijd een zekere mate van ondernemersrisico. Hoe hoog dit ondernemersrisico is valt op dit moment niet te zeggen. Alle omstandigheden spelen daarbij een rol en TLN bestudeert die omstandigheden. Ook onderzoeken zij de rol van de provincie hierin. Jeroen van Velzen, advocaat bij Transport en Logistiek Nederland: “Alhoewel we daar op dit moment geen concrete signalen voor hebben, sluiten we op voorhand niet uit dat de provincie onrechtmatig heeft gehandeld. Dit kan zijn omdat de provincie in het nabije verleden onterecht heeft nagelaten om bepaalde werkzaamheden uit te voeren.”

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie