Het langste viaduct van Nederland
| 10:44 | Korneel Luth

TLN: draai bezuinigingen terug

TLN wil dat bezuinigingen op infrastructuur ongedaan gemaakt worden.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) vindt het jammer dat nu de economie weer aantrekt de daardoor veroorzaakte budgettaire ruimte niet benut om eerdere bezuinigingen op het infrastructuurfonds terug te draaien.

Ook Infrastructuur minister Schultz van Haegen wil de bezuinigingen stoppen. Haar voorstel daartoe is echter door het kabinet niet overgenomen.

De bezuinigingen hebben ertoe geleid dat verschillende projecten zijn geschrapt en de aanpak van diverse grote knelpunten op het wegennet jaren naar achteren is geschoven.

Bovendien nemen door de aantrekkende economie de files toe. Daarmee stijgt ook de schade voor de transportsector en de Nederlandse economie.

23 miljard euro

TLN steunt dan ook het voorstel van de minister. Bij verschillende bezuinigingsronden die door de twee kabinetten Rutte zijn gemaakt, is bijna 23 miljard euro uit het infrastructuurfonds gehaald. Dit fonds bevat de reserveringen voor infrastructuurprojecten tot 2028.

TLN heeft hiervoor begrip getoond in het belang van de overheidsfinanciën. Nu er weer budgettaire ruimte komt, is het wat TLN betreft tijd om de bakens te verzetten en de economische groei te stutten met het versneld aanpakken van knelpunten in de infrastructuur.

Als chauffeur ben je daar ook bij gebaat. Minder files betekent minder verlies van kostbare rijtijd. Bovendien levert de aanleg en verbetering van wegen, ook voor chauffeurs veel werk op.

Klik hier voor het nieuwsoverzicht

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie