Noodwet wegaanleg definitief
| 13:06 | Korneel Luth

TLN: 13 punten voor eerlijk speelveld

TLN heeft vandaag een Dertien Actiepuntenplan aangeboden aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur.

Minister Schultz kreeg het Dertien Actiepuntenplan omdat TLN wil dat Nederland zich tijdens het EU-voorzitterschap hard gaat maken voor een beter werkende Europese transportmarkt. 

Stoppen met nieuwe regels

Belangrijk beginpunt is de uitdrukkelijke wens dat de EU stopt met het maken van nieuwe wetgeving. De huidige wetgeving moet eerst ondubbelzinnig gemaakt worden, en door alle landen op gelijke wijze geïnterpreteerd en gehandhaafd worden, vindt TLN.

TLN-voorzitter Arthur van Dijk: “Eerst moet orde op zaken gesteld worden. Ondernemers in de sector transport en logistiek hebben geen behoefte aan nieuwe wet– en regelgeving maar vooral aan een duidelijkere uitleg en interpretatie, inclusief een betere handhaving van bestaande wetten en regels.”

EU-minimumloon

Een ander belangrijk punt is de introductie van een EU-minimumloon. Dit zou de grote verschillen in loonkosten moeten verminderen. Dankzij die verschillen is er oneerlijke concurrentie. Transportbedrijven die goedkoop betaalde Oost-Europese chauffeurs inzetten, hollen hier de markt uit. 

TLN wil daarnaast het schrappen van rijverboden, duidelijkere rij- en rusttijden – inclusief uniforme handhaving, en men wil de EU-brede introductie van een elektronische versie van de CMR, de e-CMR. Verder wil men diverse andere belemmeringen, eisen, accijnzen en tolsystemen geharmoniseerd zien. 

Het Dertien Puntenactieplan

 1. Uniformeer handhaving
 2. Stop verdere liberalisering cabotage
 3. Zorg voor duidelijke rij- en rusttijden
 4. Introduceer EU-minimumloon
 5. Harmoniseer eisen voor goederenvervoer
 6. Harmoniseer niveau brandstofaccijns
 7. Harmoniseer niveau motorrijtuigenbelasting
 8. Uniformeer tolinning
 9. Behandel alle vervoerswijzen gelijk
 10. Introduceer e-CMR in hele EU
 11. Schrap rijverboden
 12. Verhoog efficiëntie wegvervoer en verminder CO2-uitstoot
 13. Harmoniseer toegangseisen tot steden

Mackdag 2012 was heerlijk
In Nederland controleert men op de rijtijden van de lopende week en de weekendrust in de periode van 28 dagen. Precies zoals ooit bedoeld was met de introductie van de digitale tachograaf. Landen als Frankrijk zouden daarom een voorbeeld moeten nemen aan de Nederlandse interpretatie. 

Adviezen controle rij- en rusttijden

Wat betreft de controle op de rust- en rijtijden heeft TLN heldere adviezen: 

 • Verplicht de EU-lidstaten controles tot 28 dagen terug te beperken tot wekelijkse rust en zware misstanden (zoals fraude). Controleer de overige overtredingen tot 8 dagen terug zoals onder de vorige rij- en rusttijdenregeling (3820/85). 
 • Verplicht de EU-lidstaten tot toepassing van proportionaliteit in het sanctiebeleid, zodat er een logisch verband ontstaat tussen de begane overtreding en de hoogte van de opgelegde boete.
 • Laat de EU-lidstaten verantwoordelijk blijven voor hun sanctiebeleid, maar stel wel eenbandbreedte vast met minimum en maximum bedragen om de wildgroei in boetebedragen tebeteugelen.
 • Zorg voor een gelijke behandeling tussen ingezetenen en niet-ingezetenen bij het opleggen van sancties.
 • Spreek af dat de EU-lidstaten elkaars controles erkennen, ook als er niet is overgegaan tot hetopleggen van een boete.
 • Voer het European Register of Roadtransport Undertakings (ERRU-register) in alle 28 EU-lidstaten tegelijk in.

Openingsfoto: Minister Schultz van Haegen (ANP)

 
Klik hier voor het nieuwsoverzicht

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie