Sterke daling ladingdiefstallen
| 15:03 | Korneel Luth

Stijging aangiften ladingsdiefstal

Het aantal aangiften van ladingdiefstal in 2013 blijkt flink hoger dan in 2012.

Dit staat in de Rapportage Transportcriminaliteit van het Landelijk Team Transportcriminaliteit (LTT).

Het aantal aangiften van ladingdiefstal, waaronder ook poging tot ladingdiefstal, is in 2013 gestegen van 287 naar 432. Vooral op de parkeerplaatsen in de regio’s Brabant en Limburg is er een duidelijke stijging van het aantal incidenten.

Stijging na daling

De afgelopen jaren was het aantal ladingdiefstallen en pogingen tot diefstal juist flink afgenomen. Volgens branche-organisatie TLN is de stijging van het aantal aangiftes deels te wijten aan verslappende aandacht van politie en justitie voor deze vorm van criminaliteit.

Met de komst van de Nationale Politie in januari 2013 en het verdwijnen van de speciale Officier van Justitie voor Transportcriminaliteit, is er veel veranderd. Gevolg is nu dat mede hierdoor het bedrijfsleven geconfronteerd wordt met een toename van het aantal ladingdiefstallen. 

‘Gateway-functie’ in gevaar

TLN vermoedt dat vanwege het hoge aandeel internationaal transport de zuidelijke regio’s het interessantst zijn voor transport-criminelen. TLN is daarnaast bang dat Nederland minder interessant wordt voor grote logistieke bedrijven om in te investeren. De zogeheten ‘gateway-functie’ van ons land zou in gevaar komen.

TLN is daarom samen met ondermeer het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Nationale Politie in gesprek om te komen tot een adequate aanpak. Het eerste succes is geboekt nu de aanpak van transportcriminaliteit binnen het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC), tot een van de zes speerpunten is benoemd. Het NPC is het hoogste overlegorgaan tussen de overheid en het bedrijfsleven waarbinnen afspraken worden gemaakt over de aanpak van de belangrijkste vormen van criminaliteit tegen het bedrijfsleven.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie