Sociaal akkoord tegen misstanden
| 14:13 | Truckstar Redactie

Sociaal akkoord tegen misstanden

Het onlangs afgesloten sociaal akkoord biedt een sterk fundament om misstanden in de transportsector aan te pakken.

Dat concludeert Transport en Logistiek Nederland (TLN). In het akkoord staat bijvoorbeeld dat verdere liberalisering van de Europese transportmarkt door vrijgave van cabotage op dit moment ongewenst is. 

Daarnaast wordt de naleving en handhaving van de wet- en regelgeving in de transportsector genoemd als belangrijk punt. En tot slot wordt ingezet op de aanpak van schijnzelfstandigheid en malafide uitzendbureaus.

Voortbestaan bedreigd
Het voortbestaan van veel Nederlandse transportbedrijven wordt bedreigd door onduidelijke wetten en regels over toegang tot de markt. De handhaving van, en controle op die onduidelijke regels is in Nederland gebrekkig, zo concludeert TLN. Veel transportbedrijven – Nederlands en buitenlands – lappen de regels daarom aan hun laars, en komen daarmee weg. 

In het sociaal akkoord staat dat naleving en handhaving van bestaande wet- en regelgeving moet worden bevorderd door betrokken inspectiediensten en politie (in binnen- en buitenland) nauwer met elkaar te laten samenwerken. Een cruciaal punt.

Nu kunnen bedrijven cabotageritten laten doen door goedkope chauffeurs dat het ze een lieve lust is. Nederlands werk verdwijnt door deze valse concurrentie naar bedrijven die goedkope lonen-chauffeurs inzetten, ten koste van onze eigen chauffeursbanen en een deel van onze economie. 

Verder willen de sociale partners en het kabinet de strijd aangaan met schijnzelfstandigheid. De ondergrens voor het moeten hebben van een transportvergunning zou daarvoor verlaagd kunnen worden van 500 kilogram naar nul kilogram. Iedereen die iets wil vervoeren moet dan een transportvergunning hebben.

Tevens roept het sociaal akkoord op om malafide uitzendbureaus aan te pakken. Om hier een begin mee te maken, komen er eisen en voorwaarden waar uitzendbureaus minimaal aan moeten voldoen. Hiertegen kunnen ze vervolgens getoetst worden. 

Volgens TLN ligt deze aanpak van de problemen in lijn met het gezamenlijk ‘position paper’ van TLN, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen dat vorige maand is gepresenteerd.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie