sierteeltsector
| 12:08 | Arjan Olsthoorn

Sierteeltsector kwetsbaar voor misbruik criminelen

Dagelijks zijn douane, opsporingsdiensten en vele beveiligers aan het werk bij mainports, zoals Amsterdam Schiphol en de Rotterdamse haven. Ook wordt de EU-buitengrens bewaakt. Dat is in de sierteeltsector, een mainport in de tweede linie, niet of nauwelijks het geval. Dit maakt de sierteeltsector kwetsbaar voor georganiseerde criminaliteit zoals drugstransporten, arbeidsuitbuiting en witwassen.

Gemeenten uit de regio Westland, opsporingsdiensten en Royal FloraHolland werken al enige tijd samen in het programma ‘Weerbare Sierteeltsector’ en nemen maatregelen tegen de verschillende vormen van ondermijning. Een onderzoek naar de mate van georganiseerde criminaliteit in de sierteeltsector, bevestigt de vermoedens van aangesloten partijen. “We hebben te maken met logistieke systemen die verre van waterdicht zijn en daardoor makkelijk misbruikt kunnen worden door criminelen”, aldus burgemeester Arends van de gemeente Westland en voorzitter van de stuurgroep.

Aan de slag

Vanuit het programma Weerbare Sierteeltsector zijn verschillende initiatieven ondernomen om criminaliteit in de sierteeltsector tegen te gaan. Zo is er vanuit de opsporingsdiensten meer toezicht op het veilingterrein. Royal FloraHolland nam, in samenspraak met de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) de nodige maatregelen. “We hebben daarom al meerdere dingen gedaan om de interne veiligheid en de beveiliging te verbeteren, zoals het aanscherpen van de klantscreening, data security, vestigingsbeleid en het aanscherpen van het inkoopbeleid tegen arbeidsuitbuiting. Ook hebben we een nieuw betalingssysteem gelanceerd om witwassen tegen te gaan en hebben we maatregelen genomen voor het betreden van het veilingterrein”, laat Steven van Schilfgaarde van Royal FloraHolland weten.

Gemeenten trainen bestuurders en medewerkers in het herkennen van signalen van ondermijning. Ook starten de vier betrokken gemeenten met de app ‘Meld een Vermoeden’. Deze app maakt het voor medewerkers van de gemeenten eenvoudig om signalen van ondermijning te melden.

Volgens burgemeester Arends is er ook veel meer aandacht en ondersteuning vanuit de landelijke overheid nodig. “Om criminaliteit in de sierteeltsector echt stevig aan te pakken is erkenning van de problematiek en structurele financiële ondersteuning essentieel.”

Stuurgroep

In de stuurgroep Weerbare Sierteeltsector zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: de gemeenten Westland, Katwijk, Aalsmeer en Uithoorn, Politie (Den Haag en Amsterdam-Amstelland), Openbaar Ministerie (Den Haag en Amsterdam-Amstelland), RIEC Den Haag en RIEC Amsterdam-Amstelland, Douane, Belastingdienst en Royal FloraHolland. Zij werken samen om tot repressieve en preventieve maatregelen te komen tegen ondermijnende criminaliteit.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie