massaontslag Scania
| 11:56 | Arjan Olsthoorn

Scania Group bereidt massaontslag voor

Scania Group heeft in een bericht laten weten dat er binnenkort een massaontslag binnen de organisatie valt. De truckmarkt zal na de huidige coronacrisis langzaam herstellen en daarom heeft het bedrijf nu een personeelsoverschot. “We schatten dat we wereldwijd 5.000 medewerkers meer hebben dan nodig is,” aldus Henrik Henriksson, president en CEO van Scania.

De coronacrisis heeft tot een scherpe daling van de inkomsten geleid. Hoewel het momenteel niet mogelijk is om de lengte en de ernst van de gevolgen van de crisis voor de bedrijfsvoering van Scania te voorspellen, wordt verwacht dat de vraag naar haar producten enige tijd lager zal blijven. “Onze inschatting is dat het lang zal duren voordat de marktvraag het niveau van voor de crisis bereikt en daarom moeten we de organisatie dit jaar al aanpassen aan de nieuwe situatie. Dit betekent dat we momenteel wereldwijd 5.000 medewerkers meer hebben dan nodig is. Inclusief 1000 medewerkers op ons hoofdkantoor in Södertälje,” zegt Henriksson.

“Voor medewerkers van de verschillende productielijnen is er altijd al een manier geweest om te kunnen variëren in het aantal medewerkers als bijvoorbeeld het productievolume tijdelijk lager lag.” Scania Group meldt dat het bedrijf samen met de vakbonden gaat overleggen over de komende ontslagprocedures.

Of er ook banen in Nederland verloren gaan is nog niet duidelijk. Wereldwijd werken er bij Scania Group ruim 52.000 mensen, waarvan 3000 in Nederland.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie