Havenbedrijf Rotterdam
| 11:10 | Arjan Olsthoorn

“Rotterdamse haven is vitaal en blijft 24/7 in bedrijf” 

De haven van Rotterdam is en blijft open voor business, ondanks de ingrijpende impact die het coronavirus heeft op de samenleving en economie. Die boodschap heeft Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam voor Nederland.

Nederland dankt ruim 6% van zijn verdienvermogen en 385.000 banen aan het bestaan van de Rotterdamse haven. Castelein: “Gelet op de economische betekenis van de haven is het vanzelfsprekend dat scheepvaartafhandeling door de Rijksoverheid is benoemd als een proces van vitale betekenis, zowel voor Nederland als voor consumenten en producenten in het Europese achterland. Verladers, rederijen, maakindustrie, de consument: iedereen rekent op Rotterdam. Ik ben er trots op dat het havenindustriële complex deze belangrijke verantwoordelijkheid dag in dag uit waarmaakt. Van scheepvaartloods en roeier tot wereldspelers in containeroverslag en olieraffinaderijen dragen daar aan bij. Goederenoverslag en -productie gaan onverminderd door. De Divisie Havenmeester zorgt voor veiligheid en orde op het water. De haven draait gewoon door en is 24/7 operationeel.”

Havenbedrijf Rotterdam

“Goederenoverslag en -productie gaan onverminderd door. De haven draait gewoon door en is 24/7 operationeel.”

Maatregelen
Havenbedrijf Rotterdam en andere essentiële schakels in de logistieke keten hebben maatregelen getroffen om het hoofd te bieden aan de coronavirus uitbraak. Gezondheid komt daarbij op plek één. Tegelijkertijd proberen we de impact van Covid-19 op het functioneren van de Rotterdamse haven en industrie zo beperkt mogelijk te houden. We hebben zeer frequent overleg met de verschillende nautische dienstverleners, bedrijven en belangenorganisaties, zowel bilateraal als in diverse overleggen. Ook met de publieke lokale en nationale autoriteiten is zeer regelmatig overleg. Doel hiervan is om de haven onder de huidige lastige omstandigheden optimaal te laten blijven functioneren.

Lees ook:
Minister versoepelt tijdelijk rij- en rusttijden

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie