| 17:27 | Truckstar Redactie

Rendement wegtransport verslechterd

Het rendement in het wegtransport is in 2012 verslechterd.

Dat concludeert onderzoeksbureau Pantaeia/NEA dat ieder jaar in opdracht van de NIWO de winstgevendheid van het Nederlandse wegtransport onderzoekt.

Winstgevendheid en eigen transport vermogen achteruit

De trend is slecht. Niet alleen ging de winstgevendheid van het transport achteruit, als gevolg daarvan verslechterde tevens de eigen vermogenspositie. De gemiddelde rentabiliteit in het binnenlands vervoer in 2012 komt uit op -2,6% procent. In 2011 was dit -1,9 procent.

In het grensoverschrijdend beroepsgoederenvervoer was de daling in 2012 zelfs iets groter. Gemiddeld behaalden deze bedrijven een rendement van -5,0 procent tegen -4,2 procent in 2011.

Hoe houden transportbedrijven hun hoofd nog boven water? Voor sommigen zal in 2013 het doek vallen. Transporteurs die actief zijn in de bouw leden in 2012 gemiddeld een fors verlies en zij hebben het moeilijk. In andere deelsectoren ging het beter. In de distributie, het koel/vries-transport en ook het tank/bulk-transport noteerden bedrijven vorig jaar positieve resultaten.

Transportbedrijven moeten het echter veelal ook hebben van andere activiteiten die aan het transport gerelateerd zijn zoals opslag, loodsverhuur, en het orderpicken en distribueren van goederen.

Vooruitzicht niet beter

Op basis van de gegevens over het eerste kwartaal van 2013 is een raming gemaakt voor heel 2013. En die is niet goed.

Voor 2013 wordt voor het binnenlands vervoer een rentabiliteit geraamd van -2,8 procent en voor het grensoverschrijdend vervoer -5,4 procent.

De aanhoudend zwakke economie in Nederland en andere euro-landen, evenals de euro-crisis zijn oorzaken van de huidige pijn. Die wordt echter al enige tijd verergerd door de oneerlijke concurrentie vanuit Oost-Europa. Maar ook door transportbedrijven die op grote schaal goedkope Oost-Europese chauffeurs inzetten. Hierdoor blijven de vrachttarieven te laag voor transportbedrijven die gewoon met Nederlandse chauffeurs rijden om te kunnen concurreren en tegelijk financieel gezond te blijven.

Solvabiliteit transportbedrijven ook slecht

Ook een ander boekhoudkundig gegeven is weinig positief. De solvabiliteit – verhouding eigen vermogen ten opzichte van totaal vermogen – daalde in 2012 ten opzichte van 2011.

De gemiddelde solvabiliteit bij de onderzochte binnenlandse vervoerbedrijven was in 2012 25,1 procent, tegen 26,4 procent in 2011.

Bij de bedrijven die overwegend actief zijn in het grensoverschrijdend vervoer, was de gemiddelde solvabiliteit vorig jaar 15,3 procent tegen 16,2 procent. Wederom dus een verzwakking van de eigen vermogenspositie.

De verslechtering van de eigen vermogenspositie werd in 2008 in gang gezet en is daarmee al jaren een zeer zorgelijke ontwikkeling voor de transportsector.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie