Prinsjesdag: economie trekt aan
| 16:55 | Korneel Luth

Prinsjesdag: economie trekt aan

Met de Nederlandse economie gaat het beter en dat is goed nieuws. Maar er zijn kanttekeningen te plaatsen.

Dat blijkt uit de op Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota en uit reacties van branche-organisatie TLN en vakbond CNV. Beide organisaties zijn blij met de aantrekkende economie. Wat dat betreft gaat Nederland de goede kant op.

Teveel mensen staan nog aan de kant

“Maar nog teveel mensen staan aan de kant”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van het CNV in reactie op de Troonrede en de vandaag gepresenteerde miljoenennota.

“De banen blijven uit en daarmee kan niemand tevreden zijn. Daarom staat werkgelegenheid centraal voor het CNV. Het kabinet kan en moet daar meer aan doen!”, aldus Limmen.

TLN positief maar kritisch

TLN is positief over het economisch herstel, maar roept het kabinet op om ondernemers na jaren van bezuinigingen nu een duidelijk ‘zetje in de rug’ te geven zodat dit economisch herstel kan doorzetten.

TLN is echter nog steeds zeer kritisch over het ingezette kabinetsbeleid met betrekking tot rechten en plichten rondom de inzet van personeel. De risicoverdeling in de arbeidsongeschiktheids-lasten is in het nadeel van werkgevers doorgeschoten, aldus de werkgevers-organisatie.

Flexibiliteit teveel ingeperkt

Ook vindt TLN dat de flexibiliteit steeds verder wordt ingeperkt. “Als we niet oppassen staat dit herstel van ondernemers in de weg”, schrijft men in een persbericht.

Toch zijn ze bij TLN content. Tijdens Prinsjesdag zijn plannen gepresenteerd om de koopkracht van alle Nederlanders te vergroten. Dit is positief nieuws. Ondernemend Nederland, en het wegtransport in het bijzonder, zal de toename in koopkracht in positieve zin gaan merken.  

TLN wil echter in overleg met het kabinet om tot oplossingen te komen wat betreft de arbeidsongeschiktheids-lasten.

Werkgevers in het transport ervaren veel hinder van het Nederlandse systeem van rechten en plichten rondom de inzet van personeel; dit tast de internationale concurrentiepositie aan.

CNV: voorkomen beter dan genezen

Vakbond CNV wil juist dat het kabinet stopt met het tornen aan de WW. “Maar belangrijker nog is dat mensen helemaal niet werkloos worden, voorkomen is beter dan genezen”, aldus Limmen. 

“Scholing en ontwikkeling worden steeds belangrijker. Daarom pleit het CNV voor het fiscaal faciliteren van individuele scholings- en ontwikkelbudgetten. Die zo belastingvrij gevuld kunnen worden vanuit bijvoorbeeld cao-geld.”

“Daarnaast wil het kabinet de lasten op arbeid verlagen”, zegt Limmen. “Dat is goed, maar dat kan slimmer om de arbeidsmarkt echt te versterken. Geef bijvoorbeeld alleen de lage- en middeninkomens een hogere belastinkorting als ze werken. Dat levert meer banen op. Bovendien hou je dan ook meer geld over om de koopkracht van werknemers, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden te versterken.”

Prinsjesdag: economie trekt aan
Minister Dijsselbloem met het originele koffertje uit 1946. (ANP)

Herstel is nog broos

Minister Dijsselbloem zegt het zo: “Het herstel van de economie is nog broos en gevoelig voor internationale ontwikkelingen. Dat sterkt het kabinet in de overtuiging dat het vast moet houden aan de in 2012 ingezette koers van overheidsfinanciën op orde brengen, eerlijk delen en hervormen om de economie te laten groeien.”

Het is duidelijk dat er vooruitgang is geboekt door soms pijnlijke maatregelen. Het is nog niet genoeg om de zorgen van mensen over werk en inkomen weg te nemen. De economie zal harder moeten groeien en de werkloosheid verder moeten dalen. Daar zet het kabinet in 2015 op in. De tegenwind zal dan wat zijn gaan liggen; er is nog een lange weg te gaan.

Openingsfoto: Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën presenteert het koffertje van de Miljoenennota. (ANP)


Klik hier voor het nieuwsoverzicht

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie