| 09:01 | Arjan Olsthoorn

Partnerschap voor Nederlandse trucks op waterstof

Air Liquide en Havenbedrijf Rotterdam hebben gezamenlijk het initiatief genomen om in 2025 1.000 vrachtwagens op waterstof te laten rijden. Deze vrachtwagens gaan rijden in Nederland, België en West-Duitsland. Verschillende partners uit de supply chain hebben zich reeds aangesloten bij dit initiatief. Zoals vrachtwagenfabrikanten VDL Groep, Iveco/Nikola. Maar ook transportondernemingen zoals Vos Logistics, Jongeneel Transport en HN Post.

Dit is een van de grootste projecten in Europa voor de ontwikkeling van vrachtwagens op waterstof en de daarbij horende infrastructuur. Het project zorgt voor verbetering van de luchtkwaliteit en een vermindering van de CO2-uitstoot van naar schatting meer dan 100.000 ton, het equivalent van 110 miljoen vrachtwagenkilometers. Naar verwachting gaan er 500 trucks vanuit Rotterdam de weg op.

Waterstoftankstations

Om 1.000 vrachtwagens te kunnen laten rijden moet tegelijkertijd een infrastructuur ontwikkeld worden, zoals zo’n 25 waterstoftankstations. Het project richt zich ook op de benodigde elektrolyse capaciteit voor de productie van waterstof. De bedrijven die deelnemen aan het initiatief gaan gezamenlijk de haalbaarheidsstudie voor de hele waardeketen uitvoeren.

De partners in het project hebben aanvullende kennis en ervaring over de productie van waterstof, distributie via tankstations, het bouwen van vrachtauto’s, vrachtvervoer, en de productie van brandstofcellen voor dit soort heavy duty toepassingen. Air Liquide en het Havenbedrijf Rotterdam nodigen bedrijven uit zich aan te sluiten bij dit initiatief. De verwachting is dat verschillende partijen dat de komende maanden zullen doen. Partijen kunnen zo samen bijdragen aan het verminderen van CO2-uitstoot van het wegvervoer door de inzet van waterstof als schone en duurzame energiedrager. De investeringsbeslissing is eind 2022 voorzien.

Waterstof is een van de energiedragers die kan bijdragen aan schoon transport. Het zorgt voor minder broeikasgassen, minder luchtverontreiniging in steden en een geringere afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Waterstof is vooral geschikt voor intensief gebruikte, zware voertuigen.

‘CO2-neutraal transport’

François Jackow, Executive Vice President en lid van Air Liquide Group’s Executive Committee: “Het tegengaan van klimaatverandering staat centraal in de missie van Air Liquide en we ontwikkelen een breed scala aan oplossingen daartoe. We zijn ervan overtuigd dat waterstof essentieel is voor de energietransitie. Waterstof zal een belangrijke rol spelen in het vrachtvervoer. Het is een middel om duurzaam, CO2-neutraal transport te realiseren. Deze alliantie laat het commitment van de partijen zien om samen klimaatverandering te bestrijden. Air Liquide brengt in dit project haar unieke ervaring van de hele waterstof keten, ontwikkeld in de afgelopen 50 jaar, in.

Allard Castelein , CEO Havenbedrijf Rotterdam: “Dit project geeft invulling aan onze ambitie om het transport te verduurzamen. Met deze coalitie van partners die elkaar aanvullen kunnen we wegvervoer zonder uitstoot een boost geven. Op deze manier nemen we onze verantwoordelijkheid als grootste haven van Europa en helpen we lokale, nationale en Europese overheden om hun ambities te realiseren.”

waterstof

Verschillende waterstofprojecten in de Rotterdamse haven.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie