*

| 09:54 | Bert Mateboer

Nog veel ongevallen met voetgangers en fietsers

Het aantal personen met serieus letsel door ongevallen met zware vrachtwagens neemt af. Deze daling is echter niet te zien bij ongevallen waarbij voetgangers en fietsers betrokken zijn, blijkt uit onderzoek van Volvo Trucks.

Op dit moment gaan veel steden de uitdaging aan. Verschillende grote steden kiezen een ‘vision zero’ aanpak ten aanzien van veiligheid en verkeersongevallen. In Londen wil Transport for London (de transportautoriteit van de stad) bereiken dat er in 2041 geen ernstige ongevallen meer plaatsvinden en dat 80 procent van alle reizen binnen de stad te voet, te fiets of met het openbaar vervoer gaan.

Geen ernstige ongevallen meer in 2041

Om dit te bereiken, neemt Londen veel maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten. Zo worden snelheidsbeperkingen opgelegd, wordt de handhaving verhoogd en worden straten en kruisingen opnieuw ingericht.
Een van de initiatieven van Transport for London is om’s werelds eerste Direct Vision Standard (DVS) voor vrachtverkeer binnen de stad te ontwikkelen. Het voorstel is dat in 2020 al het vrachtverkeer zwaarder dan 12 ton over een zeker zichtveld vanuit de cabine moet beschikken of maatregelen moet hebben genomen (denk aan camera’s, etc.) om dat zichtveld te vergroten.
In de nabije toekomst worden meer veiligheidsmaatregelen verwacht. Zo stelt de Europese Commissie in 2023 nieuwe eisen aan de detectie van kwetsbare weggebruikers. Ook gaan eisen gesteld worden aan het zichtveld vanuit de cabine van een truck.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie