Renault LZV
| 14:12 | Arjan Olsthoorn

Nieuwe wegen en regelgeving voor LZV in Duitsland

Het Duitse LZV-wegennetwerk wordt eindelijk verder uitgebreid. Ook komen er strengere veiligheidseisen. Dat meldt TLN.

​Net als in Nederland mogen LZV’s in Duitsland alleen rijden op wegen die daarvoor zijn vrijgegeven. Het bestaande wegennet bood al veel mogelijkheden maar is met bijna 450 nieuwe trajecten fors uitgebreid. De wijzigingen betreffen onder andere de voor Nederlandse vervoerders belangrijke autobanen A3 en A61. De A3 is nu over het volledige traject van de Nederlandse grens tot aan Oostenrijk voor LZV’s vrijgegeven. Op de A61 mogen LZV’s vanaf Nederland tot aan de Hockenheimring rijden.

MAN LZV

Over de LZV van Bol lees je in Truckstar 6/2019.

Dodehoek-assistent wordt verplicht
Alle LZV’s in Duitsland moeten straks zijn uitgerust met een zogenaamde Abbiegeassistent. Dit is een hulpsysteem dat de dodehoek naast de truck bewaakt. Tevens moeten de zijmarkeringslichten bij het afslaan over de hele voertuiglengte knipperen om andere verkeersdeelnemers beter te waarschuwen. Alle LZV’s die na 1 juli zijn toegelaten, moeten vanaf 1 juli 2020 met de nieuwe rij-assistentsystemen zijn uitgerust. Voor LZV’s van voor deze datum geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2022.

Koeltrans LZV

Koeltrans Angeren was een van de eerste Nederlandse bedrijven die met een LZV de grens over trok.

Gewicht
Een verhoging van het treingewicht voor LZV’s in Duitsland is voorlopig niet aan de orde. Het gewicht blijft 40 respectievelijk 44 ton voor intermodaal vervoer.De nieuwe wetswijziging brengt helaas ook (nog) geen verandering in het grensoverschrijdende vervoer met LZV’s tussen Nederland en Duitsland. In de praktijk gebeurt het volop, maar Duitsland staat het formeel pas toe als dit in een zogenaamde bilaterale overeenkomst tussen Nederland en Duitsland is vastgelegd. Nederland heeft een tekstvoorstel aangeleverd dat bij het Duitse Verkeersministerie ligt. Het is nog niet duidelijk wanneer Duitsland dit zal ondertekenen.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie