| 09:02 | Rik Werner

[Update] Nieuwe detacheringswet moet eind maken aan uitbuiting chauffeurs

Werknemers – en dus ook vrachtwagenchauffeurs – worden voortaan binnen de EU beloond volgens het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek’.

Althans, als het Europees Parlement 26 oktober definitief haar goedkeuring geeft. De commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid van de EU heeft gisteren ingestemd met strengere voorwaarden voor detachering, die niet langer dan 24 maanden mag duren. Tegelijkertijd hebben gedetacheerden overal in de EU recht op loon volgens de in dat land geldende CAO.

Keerpunt

PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius was een van de initiatiefnemers en is blij met de uitkomst van de stemming. Ze ziet nu een snel einde komen aan wat zij noemt ‘de oneerlijke concurrentie in Europa’. ,,Het is een belangrijk keerpunt in de strijd om een eerlijke arbeidsmarkt. Straks hebben gedetacheerde werknemers overal in Europa ook recht op een CAO loon, waardoor er een einde wordt gemaakt aan de uitbuiting van vooral Oost-Europese werknemers. Tegelijkertijd maken we een einde aan de oneerlijke concurrentie. Het is een overwinning voor alle werknemers en alle bedrijven die aan de regels voldoen”, aldus Agnes Jongerius.

Misbruik

In het wetsvoorstel worden nieuwe regels voorgesteld voor het detacheren ofwel het ‘tijdelijk uitlenen’ van werknemers van het ene naar het andere EU-land. De bestaande regels dateren uit 1996 en zijn volgens Jongerius achterhaald. ,,Werkgevers misbruiken de richtlijn om Oost-Europeanen goedkoop aan het werk te zetten in onder meer Nederland. In Oost-Europese landen is ook verzet tegen de herziening, omdat ze bang zijn hun concurrentievoordeel te verliezen.’’

Uitbuiten

“Het verzet vanuit Oost-Europa komt vooral vanuit de grote ondernemingen. Zij verdienen op dit moment nog grof geld aan het uitbuiten van personeel. Werknemers en vakbonden steunen de voorstellen. Zij zien ook dat de salarissen van gedetacheerde werknemers veel te laag zijn op dit moment. De stemming van vandaag is een goed begin om uiteindelijk eerlijke voorwaarden en eerlijke concurrentie te realiseren.”

Addertje

Niet iedereen is even gerust op de goede afloop. SP-Europarlementariër Dennis de Jong geeft aan teleurgesteld te zijn in de uitkomst. De socialist ziet een addertje onder het gras. ,,Het feit dat gelijk loon voor gelijk werk pas na twee jaar in gaat, terwijl de gemiddelde detachering nu vier maanden duurt, vind ik teleurstellend. Ik vind het ook slecht dat er de mogelijkheid wordt geboden aparte regels voor vrachtwagenchauffeurs op te stellen. Dat voorspelt niet veel goeds.’’ Steven Schotte, woordvoerder van de PvdA, bestrijdt de zienswijze van De Jong. ,,Er is kennelijk enige verwarring ontstaan, want het beginsel van gelijk loon gaat meteen, op dag één, in voor gedetacheerde werknemers.”

Straatsburg

De stemming in de plenaire vergadering van het Europees Parlement heeft 26 oktober in Straatsburg plaats. Op 23 oktober moeten de lidstaten hun positie gaan bepalen. Het wetsvoorstel moet vervolgens vorm krijgen in onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de lidstaten en de Europese Commissie.

Lees ook: Macron in het geweer tegen goedkope Oost-Europeanen.

Terug naar het Truckstar nieuwsoverzicht.

 

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie