verbreding A27
| 09:48 | Arjan Olsthoorn

Minister zet verbreding A27/A12 Ring Utrecht door

Het is een veelbesproken onderwerp met voor- en tegenstanders: de verbreding van de Ring Utrecht. Deze week tekende Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een nieuw tracébesluit. Daarmee krijgt de verbreding van de A27/A12 bij Amelisweerd groen licht.

De A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd krijgt gescheiden rijbanen. Daarmee moet het verkeer vlotter en veiliger doorrijden, aldus het ministerie. Over een afstand van 20 kilometer komen extra rijstroken.

De Ring Utrecht, ook wel ‘de draaischijf van Nederland’ genoemd, is een van de drukste knooppunten van Nederland. Het verkeer dat er vanuit diverse richtingen samenkomt neemt ook op de langere termijn toe. Hierdoor ontstaan files die zorgen voor vertragingen en toenemende hinder voor de omgeving.

‘Infra op orde’

Minister Van Nieuwenhuizen: “Met dit nieuwe tracébesluit hebben we de basis gelegd voor een vernieuwde Ring Utrecht: de extra capaciteit zorgt ook voor minder verkeer op andere wegen in en om Utrecht. En er komt meer groen en minder geluid. Als de economie straks weer aantrekt, en de wegen weer voller worden, moeten we onze infra op orde hebben”.

Groene overkapping

De verbreding A27/A12 Ring Utrecht komt de verkeersveiligheid en leefkwaliteit ten goede. Zo hoeft het verkeer minder van rijstrook te wisselen en komt er een nieuwe, veiligere verbindingsboog van de A28 naar de A27. De leefbaarheid voor omwonenden verbetert op een aantal plekken dankzij stiller asfalt en extra, hogere of langere geluidschermen. Er wordt extra natuur aangelegd. Over de snelweg A27 bij landgoed Amelisweerd komt een groene overkapping die de verbinding tussen stad en het landgoed verbetert.

Nieuw tracébesluit

Als gevolg van de zogenoemde PAS-uitspraak op 29 mei 2019, heeft de Raad van State in juli 2019 geoordeeld dat het toenmalige Tracébesluit voor Ring Utrecht niet in stand kon blijven. Een nieuw tracébesluit was nodig.

Hiervoor zijn de stikstofeffecten van het project in kaart gebracht en ecologisch beoordeeld. Voor de mogelijk significante effecten is o.a. gebruik gemaakt van de stikstofruimte uit het stikstofregistratiesysteem. Het gaat om ruimte die door de generieke snelheidsverlaging is gecreëerd. De resterende effecten worden gecompenseerd met nieuwe natuur. Ook zijn de verkeersgegevens geactualiseerd zodat het tracébesluit op de meest recente gegevens berust. De geluidsmaatregelen zijn ongewijzigd, inclusief de bovenwettelijke maatregelen.

 

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie