theorie- en praktijkexamens
| 11:39 | Arjan Olsthoorn

Minister verlengt geldigheid theorie- en praktijkexamens

Het is sinds de aangescherpte maatregelen van medio december jl. tot 19 januari 2021 niet mogelijk om bij het CBR theorie- en praktijkexamens te doen. Om te voorkomen dat eerder behaalde theorie-examens straks niet meer geldig zijn, verlengt minister Van Nieuwenhuizen de geldigheid van deze examens. Ook de theorie- en praktijkexamens voor logistieke beroepen, zoals vrachtwagenchauffeurs, blijven langer geldig. Examens die tussen 1 januari 2021 en 1 mei 2021 hun geldigheid zouden verliezen, blijven tot 1 oktober 2021 geldig.

Rijbewijzen

Als gevolg van de corona-maatregelen kunnen sommige mensen niet voldoen aan de eisen voor het verlengen van het rijbewijs. Daarom maakte Van Nieuwenhuizen zich eerder dit jaar hard voor een Europese oplossing. Dat leidde tot een verlenging van de geldigheid van rijbewijzen die zijn verlopen in de periode van 1 februari tot 30 november. Mensen met een rijbewijs dat in deze periode is verlopen, mogen negen maanden langer doorrijden. Ze blijven in die periode verzekerd en krijgen geen boete als ze staande worden gehouden. Dit geldt ook voor beroepschauffeurs waarvan hun getuigschrift van vakbekwaamheid (code 95) voor 1 december verliep.

De maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer. Een verlopen rijbewijs geldt ook niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.

Binnen de EU wordt gekeken naar een nieuwe uniforme regeling voor de geldigheid van rijbewijzen. Minister Van Nieuwenhuizen vindt een nationale coulanceregeling wenselijk. Daarmee blijven rijbewijzen die in de periode vanaf 1 december hun geldigheid hebben verloren, langer geldig. Daarover is ze in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars. Deze regeling is alleen geldig binnen Nederland.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie