Meer dan 2.000 jongeren worden opgeleid
| 15:24 | Truckstar Redactie

Meer dan 2.000 jongeren worden opgeleid

Meer dan 2.000 jongeren worden de komende jaren opgeleid voor een baan binnen de transportsector. Na deze tweejarige opleiding kunnen ze aan de slag.

Dat is overeengekomen tussen werkgeversorganisaties Transport en Logistiek Nederland en de vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen in een groot zogeheten ‘sectorplan’.

Vakmanschap

Onderdeel daarvan is tevens dat het vakmanschap van werkloze chauffeurs op peil gehouden wordt. Verder krijgen jaarlijks 600 of 700 logistieke medewerkers zonder diploma scholingsmogelijkheden aangeboden. Ook komt er een mentorschap voor oudere werknemers. Dat verlaagt de werkdruk voor ouderen en jongeren worden op gang geholpen.

Het plan zet dus vooral in op vakmanschap en het behoud daarvan. In de toekomst wordt namelijk een serieus tekort aan chauffeurs en logistiek medewerkers verwacht. Door nu in te spelen op dat naderende tekort kunnen er straks veel nieuwe chauffeurs-vacatures vervuld worden.

Naderend chauffeurstekort

Als de economie weer aantrekt, wordt verwacht dat er snel duizenden chauffeurs extra nodig zijn. Ook speelt mee dat de sector aan het vergrijzen is, en veel chauffeurs de komende jaren met pensioen zullen gaan.

Het sectorplan kost 40 miljoen euro en is vandaag gepresenteerd aan minister Asscher. Zijn ministerie – Sociale Zaken en Werkgelegeheid – zal het plan met spoed beoordelen. Wordt het goedgekeurd, dan zal het ministerie de helft betalen. De andere helft zal door de logistieke sector zelf opgehoest worden vanuit het gezamenlijke opleidings- en ontwikkelingsfonds SOOB.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie