n50
| 12:05 | Arjan Olsthoorn

Maatregelen voor verbetering verkeersveiligheid op de N50

Aantal ongevallen terugdringen

Het smalste deel van de N50 bevindt zich tussen Kampen-Zuid en Kampen. Hier zal op de korte termijn de snelheid worden teruggebracht van 100 km/u naar 80 km/u om het aantal ongevallen terug te dringen. Om de snelheid te verlagen zal Rijkswaterstaat een verkeersbesluit nemen en de wegmarkering aanpassen. Naar verwachting is de tijdelijke snelheidsverlaging inclusief de aanpassingen aan de weg en de borden binnen enkele maanden gerealiseerd.

Lees ook: Stoel Kampen doneert 10.000 euro voor aanpak N50

Ook wordt er gewerkt aan tijdelijke rijbaanscheiding in de vorm van een betonnen barrier. Deze barrier zorgt ervoor dat verkeer de tegengestelde weghelft niet kan betreden en zo frontale botsingen worden voorkomen. In aanvulling hierop wordt ook halfverharding in de bermen geplaatst. Zo kunnen de hulpdiensten hun werkzaamheden nog steeds veilig uitvoeren. We zetten alles op alles om de tijdelijke rijbaanscheiding in 2023 gerealiseerd te hebben.

Definitieve maatregelen

Op de lange termijn wordt de N50 tussen Kampen en Kampen Zuid definitief aangepakt door middel van een verbreding van de weg en diverse verkeersveiligheidsmaatregelen, waaronder rijbaanscheiding. Dit project is echter vertraagd vanwege de stikstofproblematiek, maar wordt zo spoedig mogelijk opgepakt. Om aanpassingen aan de N50 Kampen – Kampen Zuid te kunnen en mogen uitvoeren moeten voorbereidingen worden getroffen. Onderdeel van deze voorbereidingen is het berekenen en beoordelen van effecten van stikstof door deze aanpassingen aan de N50 op de natuur. De expertise om deze berekeningen en beoordeling te kunnen doen is beperkt en op korte termijn niet uit te breiden. De N50 is een van de projecten die als eerste aanspraak kunnen maken op deze expertise.

Tot de realisatie van deze maatregelen worden eerdergenoemde tijdelijke maatregelen genomen.

1 Reactie
  1. Die tijdelijke oplossing is een onnodige kosten post. Ze moeten het hele traject rampolsbrug-hattumerbroek direct verdubbelen. Dit geeft ook veel meer mogelijkheden om de A28 door Zwolle te ontlasten. De afstand vanaf Heerenveen naar Hattumerbroek is voor beide routes precies gelijk.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie