Controle langs gehele Duitse grens
| 13:41 | Korneel Luth

Kort geding tegen schijnconstructies

FNV Bondgenoten probeert schijnconstructies aan te pakken.

In Groningen heeft het eerste kort geding gediend van de stichting VNB waarbij een verbod op het bemiddelen voor schijnzelfstandigen geëist wordt.

Nalevingspolitie

De stichting VNB wordt ook wel de nalevingspolitie voor de transport-cao genoemd en voerde het kort geding namens FNV Bondgenoten.

Volgens een persbericht van FNV Bondgenoten heeft een bemiddelingsbureau tientallen schijnzelfstandigen, waaronder Bulgaren, naar Nederlandse transportbedrijven bemiddeld.

Het ter beschikking stellen van chauffeurs is in de transportsector echter aan regels gebonden. Zo moet een bureau toestemming hebben van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en mogen alleen chauffeurs in loondienst werken voor transportbedrijven, zo schrijft de FNV.

Volgens de FNV ben je in de transportsector ofwel chauffeur in loondienst ofwel eigenrijder met een eigen vrachtauto en eigen vergunningen.

Verzoek intrekking aanwijzing

De VNB verzocht KIWA registers daarom eerder al om de zogeheten aanwijzing van het betreffende uitzendbureau in te trekken. Het uitzendbureau en de inlenende transportbedrijven plegen met deze constructie in de ogen van VNB een economisch delict. Uitzendbureaus krijgen een aanwijzing van het ministerie waarmee het ter beschikking stellen van chauffeurs in loondienst wordt toegestaan. De afgifte hiervan is door de overheid uitbesteed aan KIWA registers.

FNV-bestuurder Edwin Atema zegt: “Deze zaak is voor ons zo klaar als een klontje. Dit is de zoveelste illegale constructie waarmee gezonde werkgelegenheid en het bestaansrecht van de echte eigenrijder wordt bedreigd. Gek genoeg heeft de KIWA nog geen aanleiding gezien om de aanwijzing in te trekken. Daarom voeren we dit kort geding.”

De uitspraak wordt op 20 juni verwacht.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie