Keuze tunnel haven Rotterdam nog open
| 17:08 | Truckstar Redactie

Keuze tunnel haven Rotterdam nog open

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur beslist in november over een nieuw te bouwen tunnel in het Rotterdamse havengebied.

Dat staat vast, zo meldt Nieuwsblad Transport. Tot die tijd zijn alle opties nog open voor een Blankenburgtunnel of Oranjetunnel. De geraamde kosten verschillen echter flink. De Blankenburgtunnel wordt geraamd op 1,5 miljard euro; de Oranjetunnel zou 2,5 miljard euro kosten.

Blankenburgtunnel
Voor de goedkopere Blankenburgtunnel liggen momenteel drie varianten op tafel. Het tracé loopt ten oosten van Rozenburg op de zuidoever, naar het gebied tussen Vlaardingen en Maassluis op de noordoever.

Oranjetunnel
Voor de Oranjetunnel zijn twee varianten. Het tracé zou op de zuidoever op een gereserveerde groenstrook komen te liggen in de Europoort tussen de 4e en 5e Petroleumhaven door, en westelijk langs de Maeslantkering naar het gebied tussen Hoek van Holland en Maassluis. In tegenstelling tot de Blankenburgtunnel kruist dit tracé behalve de Nieuwe Maas ook het Calandkanaal.

Nieuwe tunnel is nodig
Een nieuwe tunnel is nodig om de ontsluiting van de Europoort en Maasvlaktes in de toekomst te kunnen garanderen. De huidige verbinding, de A15/N15 voldoet niet, ook niet wanneer deze weg over een tijdje verbreed is.

Ondernemers in de Rotterdamse haven, verenigd in de organisatie Deltalinqs, heeft onlangs haar voorkeur verschoven van de Oranjetunnel naar de Blankenburgtunnel. Die laatste zou namelijk een grotere haalbaarheid hebben en sneller gereed kunnen zijn.

Tol
Overigens is de kans groot dat de nieuwe tunnel, ongeacht de variant, een toltunnel wordt en dat er ook vanuit het bedrijfsleven geld komt voor de aanleg. Dit moet vervolgens door tolinkomsten weer terugverdiend worden.

Afbeelding: De rode lijn is een indicatie van het tracé voor de Oranjetunnel; de paarse lijn geeft grofweg aan hoe de Blankenburgtunnel gepland is.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie