Acties lijken effect te hebben
| 18:44 | Truckstar Redactie

Kallas wil vrije cabotage in Europa

TLN verwerpt voorstel: loonverschillen te groot

Siim Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor vervoer heeft opgeroepen tot het versimpelen en verduidelijken van de Europese regels omtrent wegvervoer. Hij deed de opmerkingen naar aanleiding van een rapport dat maandag 14 april verscheen over de integratie van de interne markt voor wegvervoer. Transport en Logistiek Nederland (TLN) verwerpt het voorstel van Kallas.

Conclusie van het rapport is dat er de nodige vooruitgang is geboekt, maar dat de Europese economie en het milieu gebaat zouden zijn bij het opheffen van de resterende beperkingen, waaronder de regels voor cabotagevervoer. 

Leegrijden

Volgens het rapport rijdt bijna een kwart van de vrachtwagens in Europa leeg rond, tussen twee ladingen in of op weg naar huis. Volgens het verslag zou het aantal lege ritten afnemen en de efficiëntie van de sector toenemen door de nationale markten voor wegvervoer open te stellen voor meer concurrentie. 

Volgens Kallas leiden de huidige regels tot verkwisting voor Europese bedrijven, hebben ze gevolgen voor alle weggebruikers en zijn ze nadelig voor het milieu. “We hebben behoefte aan duidelijke regels voor de vervoerssector en tegelijk goede werkomstandigheden voor bestuurders. Ik hoop dat de volgende Commissie voortgaat op de ingeslagen weg”, waren de woorden van Kallas. Hij pleit hiermee overduidelijk voor vrije cabotage. 

Gelijk speelveld

In Nederland wordt anders gedacht over de voorstellen van Kallas: er wordt volledig voorbijgegaan aan het feit dat leegrijden soms een noodzakelijk kwaad is. Onder andere TLN verwerpt het voorstel van de Europese Commissie. Volgens TLN is het op dit moment cruciaal dat deze cabotage regel niet verder wordt vrijgegeven omdat de loonverschillen tussen de Lidstaten van de EU groot zijn. Verder liberaliseren zou op dit moment leiden tot zeer ongewenste sociaal economische effecten en verdringing op de arbeidsmarkt. Pas als deze verschillen tussen de lidstaten kleiner worden, kan er gepraat worden over het vrijgeven van cabotage. Volgens TLN zijn er voldoende andere maatregelen die de EU kan nemen om vervoer schoner en efficiënter te maken. Als voorbeeld noemt TLN het openstellen van de grenzen voor de inzet van LZV’s. 

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie