| 10:09 | Arjan Olsthoorn

Kabinetsplan investeringsfonds hoopvol

Het kabinetsplan voor een fonds om onder meer te investeren in infrastructuur. Maar haast is geboden. Het is nog onduidelijk hoeveel geld er in het fonds komt en of dat voldoende is om Nederland mobiel te houden meldt TLN.

​​​Het kabinet maakte tijdens Prinsjesdag in de Troonrede en Miljoenennota bekend dat het een investeringsfonds opricht. Het is nog onduidelijk hoeveel geld er in dat fonds komt en wanneer dat geld precies beschikbaar komt. Dat maakt het kabinet begin 2020 duidelijk. Wel is al bekend dat het geld gereserveerd wordt voor kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur.​

Elisabeth Post van TLN

Elisabeth Post, voorzitter TLN

Eerste stap
“Hartstikke mooi dat het kabinet ziet dat we echt meer moeten doen aan onze infrastructuur, om Nederland mobiel te houden”, zegt TLN-voorzitter Elisabeth Post. “En dat het bereid is daar geld voor beschikbaar te maken. Dit is een belangrijke  stap. Maar ik vind het wel jammer om te zien dat het plan nog niet concreet is. Ik had graag vandaag gehoord wanneer het fonds van start gaat en hoeveel geld er beschikbaar komt voor infrastructuur. Want om te voorkomen dat we met z’n allen vast komen te staan moet er echt op korte termijn veel gebeuren. We hebben elk jaar 3 miljard euro extra nodig voor infrastructuur, tot 2040, om precies te zijn.”

Het gaat dan om 3 miljard euro, bovenop het standaard budget dat er elk jaar is voor infrastructuur. Dat berekende de Mobiliteitsalliantie, een samenwerkingsverband van partijen in mobiliteit. Waaronder TLN, maar ook de ANWB, de NS, gemeentelijke OV-bedrijven en RAI Vereniging. In juni presenteerde die alliantie het Deltaplan 2030: hoog tijd voor mobiliteit, waarin de partijen uitleggen wat er precies nodig is.

Ook investeren in spoor en binnenvaart
Die miljard euro zou wat TLN en de andere partijen in de Mobiliteitsalliantie beslist niet alleen op moeten gaan aan uitbreiding en verbetering van de wegen in Nederland. “Nee, we moeten investeren in álle infrastructuur. Van wegen tot spoor en vaarwegen. Tussen steden, havens en industrieterreinen. Maar ook bínnen steden. Zowel in goederenvervoer als in personenvervoer.” Post: “Als we door investeringen in ander vervoer ruimte kunnen creëren op de wegen, kan iedereen lekker doorrijden. En dat scheelt onze leden en de hele BV Nederland geld.”

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie