vrachtwagenheffing
| 13:38 | Arjan Olsthoorn

Kabinet stemt in met wetsvoorstel vrachtwagenheffing

Niet alleen op snelwegen
De vrachtwagenheffing zal gaan gelden op alle autosnelwegen en wegen waarop naar verwachting uitwijk van vrachtverkeer zal plaatsvinden. Voor de vaststelling van de wegen waarvoor de heffing gaat gelden, is gebruik gemaakt van kennis van de wegbeheerders, vertegenwoordigers van de vervoerssector en de regio’s.

Richtlijnen
Bij het vormgeven van de vrachtwagenheffing zijn de Europese richtlijnen als uitgangspunt genomen. Deze stellen dat de hoogte van de heffing afhankelijk is van de milieukenmerken van een vrachtwagen. Dat wil zeggen: hoe schoner, hoe minder er je betaald. Met een gemiddeld tarief van 14,9 cent per kilometer sluit Nederland aan op heffingen in de buurlanden.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt de heffing in 2023 ingevoerd. Met de vrachtwagenheffing wordt naar verluidt 770 miljoen euro per jaar opgehaald. Nederlandse transporteurs worden gecompenseerd via een verlaging van de motorrijtuigenbelasting, tevens zal het Eurovignet verdwijnen.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie