Rijks-N-wegen
| 15:44 | Arjan Olsthoorn

Kabinet investeert in veiligheid Rijks-N-wegen

Veiligere Rijks-N-wegen. Het is één van de prioriteiten van het kabinet. Het kabinet trekt vanaf 2023 € 200 miljoen uit voor het verder verbeteren van de verkeersveiligheid op zestien verschillende Rijks-N-wegen. Voorrang wordt gegeven aan wegen waarop het risico op verkeersslachtoffers groot is.

Het geld is onder meer bestemd voor veiligere bermen, scheiding van rijrichtingen en bekende knelpunten die tot onveilige situaties leiden. Waar mogelijk worden kleinere projecten snel aangepast, terwijl tegelijkertijd wordt begonnen met een grootschalige structurele aanpak.

“Goed dat we nu snel aan de slag kunnen met het aanpakken van de gevaarlijkste Rijks-N-wegen. Maar hiermee zijn we er niet. We blijven kijken hoe we ook in de toekomst maatregelen kunnen nemen om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen”, zegt Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Wat wordt het eerste aangepakt

Op Rijks-N-wegen waar de komende jaren al onderhoudsmaatregelen zijn gepland, worden deze veiligheidsmaatregelen meteen meegenomen. Dan gaat het om het weghalen of afschermen van obstakels in de berm of het aanpakken van gelijkvloerse kruisingen. De start van de uitvoering van dit pakket is voorzien in de jaren 2023 en 2024. De totale omvang bedraagt € 24,2 miljoen.

Grootschalige integrale aanpak

Op de langere termijn gaat het om een grootschalige en integrale aanpak van een beperkt aantal trajecten waar de verkeersveiligheid aanzienlijk kan worden verbeterd. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van fysieke rijrichtingscheiding. De start van de uitvoering van deze tweede fase staat in 2025 en 2026 gepland. De totale omvang bedraagt ca. € 170,5 miljoen.

Welke wegen worden aangepakt

Onderstaande Rijks-N-wegen de komende jaren veiliger gemaakt:

N9, N11, N18, N14, N31, N32, N33, N35, N36, N48, N50, N57, N59, N61 N99 en N915

N50 Kampen

Naast de wegen die met de 200 miljoen worden aangepakt, worden ter verbetering van de verkeersveiligheid op korte termijn ook tijdelijke maatregelen getroffen op de N50 bij Kampen. Op de lange termijn wordt dit traject definitief aangepakt door middel van een verbreding van de weg en diverse verkeersveiligheidsmaatregelen.

1 Reactie
  1. Hehe nu eerst middenberm afscheiding met staaldraad, werkt super in zweden. Vervolgens een kruising niet meer als kruising inrichten maar als oprit de weg op vervolgens bij de eerst volgende afslag keren en terug, scheelt je een hoop kruisingen dus ook gevaar.
    Daarnaast gewoon de mensen leren normaal te gaan rijden met snelheid, zoniet rijbewijs gelijk afpakken.
    Mentaliteit moet gewoon vreselijk veranderen, meer rust ipv ff snel voor een ander of ff snel inhalen… alles maar ff snel 🤥 dat is beter dan alleen maar de weg optisch verkleinen met allerlei idiote strepen op een rijbaan, rotondes op plekken waar het echt volledig geen nut heeft of drempels bij een kruising gewoon in een polder met helemaal niks… zo verschrikkelijk nutteloos en maar lullen over milieu.
    En zo kan je nog tientallen jaren doorlullen.
    Er moet gewoon veel veranderen in mentaliteit

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie