*

| 14:20 | Robert Servaas

In 2030 moet de CO2-uitstoot van trucks 30% minder zijn

De EU-lidstaten zijn het donderdag eens geworden over het terugdringen van de CO2-uitstoot van vrachtwagens en bussen. In 2030 moet de uitstoot volgens de Europese Raad met 30 procent zijn verminderd ten opzichte van de uitstoot in 2019.

De maatregelen in het akkoord zijn afgezwakt ten opzichte van het akkoord waar het Europees Parlement in november mee instemde. Het parlement werd het eens over een vermindering van de CO2-uitstoot met 35 procent in 2030. De Europese Raad, bestaande uit de regeringsleiders van de EU-lidstaten, stemde donderdagmiddag 20 december over het akkoord. Naast de emissievermindering in 2030, legden ze ook de wens vast om de uitstoot in 2025 terug te brengen tot 15 procent, maar dit doel staat niet vast.

De onderhandelingen over de definitieve norm beginnen naar verwachting in januari. Het Europees Parlement zal zich dan weer over het akkoord van de Europese Raad buigen. Het gaat om vier categorieën vrachtwagens die samen 70 procent van alle zware trucks voor de lange afstand dekken. Het is voor het eerst dat de EU de emissie van broeikasgassen door vrachtwagens aan banden legt. Dat is nodig om de klimaatdoelen te halen die in het akkoord van Parijs zijn vastgelegd.

 

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie