Ikea-constructie aangekaart in Brussel
| 12:27 | Korneel Luth

Ikea-constructie aangekaart in Brussel

Europarlementariër Jongerius heeft de Ikea-constructie onder de aandacht gebracht van de Europese Commissie.

Ook de Nederlandse Europarlementariër Agnes Jongerius (zie foto) heeft deze week in de Volkskrant gelezen hoe meubelbedrijf Ikea de bevoorrading van haar Nederlandse vestigingen heeft geregeld via een goedkope schijnconstructie. Jongerius (PvdA) heeft de constructie aangekaart bij de Europese Commssie en schriftelijke vragen gesteld.

Truckstar.nl schreef over hoe de Volkskrant, als grote landelijke krant, veel aandacht besteedde aan de misstanden in het Europese wegtransport. De Ikea-constructie was daarbij voor de Volkskrant een goed en aansprekend voorbeeld van oneerlijke concurrentie en social dumping.

Uitbuiting opgepakt door grote media
Zo opende de Volkskrant op dinsdag 15 juli 2014.

Slowaakse en Bulgaarse uitzendkrachten

Ikea heeft haar transport uitbesteed aan een niet door de Volkskrant met name genoemde Belgische transporteur. Dit is Gilbert de Clercq. Dit bedrijf huurt via een Slowaakse uitzendorganisatie goedkope Slowaakse en Bulgaarse chauffeurs in om vanuit Belgische DC’s de Nederlandse Ikea-vestigingen bevoorraden.

De uitleg van de Volkskrant over deze constructie, en de overige artikelen in dezelfde editie van de Volkskrant over de misstanden in het Europese transport zijn het onlangs gekozen Europarlementslid Agnes Jongerius niet ontgaan; ze heeft de Europese Commissie daarom de volgende vragen gesteld:

Vragen aan Europese Commissie

Is de Commissie het eens dat binnen de constructie … waarbij chauffeurs voor een lager loon en onder zwaardere werkomstandigheden werken dan toegestaan in de lidstaat waarin zij werkzaam zijn, er sprake is van sociale dumping en oneerlijke concurrentie voor de transportbranche in Nederland?

In hoeverre acht de Commissie dat de gang van zaken in strijd is met de verordening 1071/2009 betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen, de verordening 1072/2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg en de verordening 561/2006 inzake rij-en rusttijden in het wegvervoer? Welke acties zal de Commissie ondernemen indien wordt vastgesteld dat in deze zaak sprake is van sociale dumping?

Welke maatregelen gaat de Commissie nemen om de mazen, en dus dergelijke constructies die het functioneren van een gelijk speelveld binnen de interne markt ondermijnen en afbreuk doen aan werknemersrechten, te dichten?

Is de Commissie bereid een onderzoek in te stellen naar de constructie van IKEA, om licht te werpen op deze zaak?

De neus op de feiten

Met het stellen van de schriftelijke vragen drukt Jongerius het dagelijks bestuur van Europa met de neus op de feiten: een goede zaak. De vraag is alleen of de Europese Commissie werkelijk geïnteresseerd zal zijn in kritiek op de gevolgen van het eigen beleid: de open grenzen binnen Europa.

Bovendien zal de Europese Commissie dit jaar vernieuwd worden en gaat er momenteel veel aandacht naar welke commissie-kandidaat uit welk land welke post krijgt.

Jongerius houdt zich met het stellen van haar vragen echter wel een recente verkiezingsbelofte. Truckstar ontmoette Jongerius tijdens een verkiezingsdebat op 22 april in Den Haag, zie ook: Truckstar 06/2014. Daar plaatsten we ook online een artikel over.

Klik hier voor het nieuwsoverzicht

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie