| 14:47 | Robert Servaas

Heldere en eerlijkere regels voor chauffeurs

De EU ministers voor transportzaken hebben vandaag in Brussel een akkoord bereikt over nieuwe regels voor internationale chauffeurs. De hervorming moet zorgen voor een evenwicht tussen arbeidsomstandigheden voor chauffeurs en de vrijheid om grensoverschrijdende diensten uit te voeren. Het akkoord moet duidelijkheid verschaffen voor de sector en een einde maken aan de verschillende nationale interpretaties van de regels.

De Raad handhaaft de huidige regel voor maximaal 3 cabotageritten in 7 dagen. Om systematische cabotage te voorkomen, komt er een verplichte pauze van 5 dagen voordat verdere cabotageritten in hetzelfde land met hetzelfde voertuig kunnen worden uitgevoerd. De verplichting om de normale wekelijkse rusttijd van 45 uur  buiten de cabine door te brengen, blijft gehandhaafd.

Volgens het akkoord moet een buitenlandse transporteur die goederen vervoert in een EU-land gelijk loon ontvangen voor gelijk werk. Het principe van gelijk loon voor gelijk werk geldt niet als er een link blijft tussen het transportwerk en het land van herkomst van een chauffeur. ‘Dit betekent dat grensoverschrijdende ritten expliciet buiten dit principe vallen’, aldus de Europese Raad in een toelichting.

Om de nieuwe regels adequaat te kunnen handhaven moet elke vrachtwagen eind 2024 met een nieuwe slimme tachograaf zijn uitgerust. Deze houdt bij waar en wanneer de vrachtwagen een grens heeft overschreden en om laad- en losactiviteiten vast te leggen.

Het voorstel moet nog worden voorgelegd aan het Europees Parlement.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie